Kårer vinnerbedriftene

Innovasjon Norge leter etter de beste gründerne, bedriftene og innovasjonsmiljøene i landet. Vinnerne blir kåret i Oslo 28. mai. Kommer de beste kandidatene fra subseaindustrien?

Published: 11 February 2013

Prisene skal deles ut i forbindelse med Signalkonferansen 2013. Konferansen handler om innovasjon og verdiskaping. Temaet er norsk næringslivs sterke og svake sider i en global økonomi som forandrer seg fra dag til dag.

- Innovasjon Norge ønsker å bidra til en bred offentlig debatt om hvordan verdensøkonomien påvirker utformingen av norsk næringslivspolitikk, sier administrerende direktør Gunn Ovesen.

Prisene som skal deles ut er:

Årets gründer

Prisen Årets gründer går til en person eller bedrift som har utviklet et nytt produkt eller en ny tjeneste med stort forretningsmessig potensial.

 • Ideen må ha en høy innovasjonsgrad
 • Ideen må ha et betydelig forretningsmessig potensial
 • Det må foreligge en plan for hvordan den skal realiseres
 • Det må ligge en ambisjon om internasjonalt salg
 • Bedriften må være under sju år

Årets bedrift

Prisen til Årets bedrift gis til en bedrift som har lykkes i å skape varig og lønnsom vekst ved å bruke kundenes behov som en ledestjerne i sin strategiske forretningsutvikling.

 • Bedriften har hatt en gjennomsnittlig vekst på minimum 20 prosent over en treårsperiode, målt i antall ansatte eller i omsetning
 • Bedriften er markedsorientert
 • Bedriften kombinerer produktinnovasjon med nytenkning
 • Bedriften er allerede på et internasjonalt marked eller har knyttet til seg internasjonale ressurser i form av teknologi, kunnskap, finansiering eller liknende

Årets innovasjonsmiljø

Årets innovasjonsmiljø premieres for langsiktig, målrettet samarbeid om felles utfordringer innenfor innovasjon og verdiskaping.

Prisen skal gå til en person, et organisert team eller en institusjon som har gitt et viktig bidrag å mobilisere og lede bedrifter og kunnskapsmiljøer til aktiv samhandling i utviklingsprosesser.

 • Innsatsen må ha hatt en stor betydning for utviklingen av det innovative miljøet
 • Næringslivsdeltakerne skal oppleve den organiserte samhandlingen som svært viktig for sin egen innovasjons- og omstillingsevne
 • Innsatsen har bidratt til en positiv profilering av vedkommende næring eller region

Vinnerne av disse prisene får hver 250.000 kroner.

Hederspris

I tillegg ønsker Innovasjon Norge å dele ut hedersprisen Årets verdiskaper til en person som på ekstraordinært vis har bidratt til å skape store økonomiske verdier for sin bedrift, for en næringsklynge eller for en hel næring. Innsikt i marked, teknologi, mennesker, lokale forhold og norske rammebetingelser har vært utnyttet for å lykkes.

Årets verdiskaper kan komme fra bedrift, det offentlig eller fra politikken. Årets verdiskaper er:

 • Visjonær
 • Handlekraftig
 • Har kremmerånd
 • Har stort nettverk og utnytter andres kunnskap
 • Har bygget opp store økonomiske verdier for seg selv eller andre
 • Er en god rollemodell for andre

Vinnerne kåres av en jury ledet av administrerende direktør i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen.

Grunnleggende kriterier for prisene:

Kandidater må ha norsk organisasjonsnummer eller personnummer. Bedriften/konseptet må være bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig.

Påmeldingsfrist: 2. april 2013.

Gå til InnovasjonNorge.no for kontaktinformasjon og påmelding av kandidater.