Stor seismikk kontrakt til Siemens

Siemens har inngått avtale med Magseis AS om levering av et havbunns seismikk-system til 80 millioner kroner. Teknologien bidrar til mer treffsikker olje- og gassleting.

Published: 7 February 2013

Leveransen på 10,8 millioner euro omfatter en 75 km lang havbunnskabel med 3.000 sensor stasjoner. Arbeidet skal utføres i inneværende år av Siemens Subsea Products i Bergen.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Siemens over flere år og ser fram til både å motta og sette det nye seismikksystemet i operasjon. Havbunnseismikk er viktig for å øke treffsikkerheten ved boring. Den nyutviklede teknologien vil gjøre det mulig å innhente havbunnseismikk betydelig mer effektivt enn i dag og bidra til at teknologien kan anvendes på stadig flere felt, sier administrerende direktør Ivar Gimse i Magseis.

Magseis AS er et norsk geofysisk selskap grunnlagt i 2009. Den første kontakten med Magseis ble etablert allerede for 3 år siden, men dette utviklingsprosjektet ble igangsatt for 2 år siden. Systemet er designet av Siemens Subsea Products sammen med MagSeis, og det er tidligere levert flere prototyper serier av systemet.

- Det gleder oss at vi nå er valgt som leverandør av dette innsamlingssystemet for havbunns seismikk basert på Magseis’s MASS-teknologi. Det er en anerkjennelse for vår teknologi og oss som samarbeidspartner for seismikk- og overvåkningsindustrien, sier salgsdirektør Alf-Egil Skjeldestad i Siemens Subsea Products.

Systemet er basert på et OBC / OBN (Ocean Bottom Cable / Ocean Bottom Node) konsept. MASS (Marine Autonomous Seismic System) vil motta og registrere reflektert seismisk energi som stammer fra en eller flere seismiske kilder. Systemet består av autonome sensorkapsler (noder) som settes inn i en havbunnskabel av stål. Nodekapslene inneholder hydrofon, geofoner, batteri, elektronikk og lagringsmedium. Når nodekapslen er tatt om bord i fartøyet, blir data automatisk lastet ned til en dataserver om bord.Hele systemet er energieffektivt, veier lite og er egnet for distribusjon til en vanndybde på hele 3.000 meter.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Alf-Egil Skjeldestad, Global Head of Sales Surveillance Subsea Products
Mobil: +47 92 61 60 77, e-post: alf-egil.skjeldestad@siemens.com

Kenneth Olsvik, Head of Subsea Products
Mobil: +47 98 20 87 08, e-post: kenneth.olsvik@siemens.com

Christian Jahr, informasjonssjef i Siemens
Mobil: +47 95 22 60 88, e-post christian.jahr@siemens.com


Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, samferdsel, energi og helse. Vi er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. I over 160 år har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt på 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Om Magseis

Magseiser et norsk geofysisk selskap grunnlagt i 2009 som har betydelig erfaring innen geologi, geofysikk samt marine seismiske operasjoner. Selskapet har utviklet ett eget system som forbedrer effektiviteten av Ocean Bottom Seismic (OBS) operasjoner. For mer informasjon om Magseis; http://www.Magseis.com/