Nyansettelse i Uptime Centre of Competence

UPTIME Centre of Competence har gleden av å meddele ansettelse av Knut Vindenes som Senior Prosjektleder.

Published: 31 January 2013

Knut Vindenes (43) er sivilingeniør innen teknisk kybernetikk fra NTH og har erfaring fra både landbasert industri og fra olje- og gass-bransjen. Han var blant annet sentral i oppbyggingen av Reinertsen AS i Bergen og kommer nå fra stilling som avdelingsleder for automasjon i Siemens.

Vindenes har gode forutsetninger for å gå inn i UPTIME Centre of Competence da han gjennom styredeltakelse siden september 2011 (styreleder fra sept-11 til mai-12) har vært sentral i etableringen og oppstarten av UPTIME Centre of Competence.

Knut Vindenes er politisk aktiv, er medlem av avdelingsrådet for ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Bergen og har mediekompetanse.

UPTIME Centre of Competence, Senter for maritime og offshore drift og vedlikehold fremmer utvikling "for industrien og av industrien" prioritert av partnerbedriftene. Etter ca et halvt år i normal drift har vi prosjekter innen FoU, verdikjedeinnovasjon og kompetanseutvikling. Våre fagseminarer er dessuten godt besøkt.

Knut Vindenes vil tiltre stillingen 1.april 2013.

For mer informasjon kontakt daglig leder Geir Storaas, telefon 482 22 612.