Vi har fått ny kollega

Tom Eriksen er vår nye kollega i NCE Subsea. Han begynte i stillingen som Senior Subsea Innovator mandag 28.januar.

Published: 31 January 2013

Tom går inn i stillingen med ansvar for fagområdene IMR/aftermarket og Products & Services. En av hans hovedoppgaver blir å inspirere, motivere, initiere og gjennomføres samhandlingsbaserte utviklingsprosjekter med klyngeaktører og virkemiddelapparat. 

Lang erfaring fra subseaindustrien

Mange i subseaindustrien vil nok kjenne Tom fra før – han kommer til NCE Subsea fra Siemens (tidligere Bennex).

Tom begynte i Bennex i 1999, der han fikk ansvar for service og salg mot ROV-industrien, spesielt manipulatorer og utstyr til ROVer. Ansvaret ble etter hvert overført til å dekke bredere deler av subseamarkedet, og omfattet også seismikksystemer, kabler, konnektorer og subseastrukturer.

Han har også erfaring fra salg av bunnseismikk, elektromagnetiske systemer og systemer for distribusjon av kraft og signal til subseainstallasjoner. Markedsområder har vært mot kunder i Nordsjøen og Houston.

I 2011 ble Bennex innlemmet i Siemens AS. I denne perioden hadde Tom salgsansvar innen salg av kabler, konnektorer og subsea distribusjonssystemer.

Tom har også lang erfaring som Offiser i Sjøforsvaret, der han jobbet innen utdanning av personell til dykking og spesialoperasjoner, minedykkere og marinejegere. Han har i flere år hatt stilling i Forsyningskommandoen (i dag Forsvarets logostikkorganisasjon) med teknisk ansvar innen dykking og ubåt redningssystemer og gjennomføring av prosjekter. 

Kontaktinformasjon

Hvis du vil komme i kontakt med Tom Eriksen, tom.eriksen@ncesubsea.no eller telefon 934 05 446.