Skal styrke koplingen mellom bedrifter og forskningsmiljøer

Hvordan kan NCE Subsea øke innovasjon og verdiskaping ved hjelp av bedre kopling mellom bedrifter og forskningsmiljøer i klyngen? Det er spørsmålet Nils-Eivind Holmedal skal svare på i sin masteroppgave.

Published: 14 January 2013

NCE Subsea har bidratt til oppstart av en rekke FoU-prosjekter de siste årene, og har totalt sett bidratt til å utløse over en halv milliard kroner i eksternfinansiering. Vi ser en positiv utvikling og har nå det tredje høyeste antall Forskningsråd-finansierte prosjekter av de seks NCE-klyngene som ble etablert i 2006.

Potensial for tettere kobling

- Mye av innovasjonen skjer i dag løpende i det daglige samarbeid mellom bedrifter og kunder, sier Jon Oddvar Hellevang, som har vært med i NCE Subsea siden 2007. Hellevang gikk fra nyttår over i en ny rolle hvor han skal ha spesielt fokus på kopling mellom små og mellom store bedrifter (SMBer) og Forsknings- og utviklingsmiljøer (FoU-miljøer) i klyngen.

- Vi har hele tiden jobbet aktivt med å kople aktører i klyngen og søke eksternfinansiering, men vi vil fremover ha ekstra fokus på å utløse forskningsmidler hvor SMBer samarbeider med FoU-miljøer, sier Hellevang.

Masteroppgaven til Holmedal er ett av flere tiltak for å styrke dette området i tiden fremover. Et større prosjekt, som ledes av Idevekst, startet også opp i januar. Målet her er å komme frem til konkrete forslag og tiltak for å bedre samhandling bedrift – FoU, i den hensikt å bedre og øke teknologi-, produkt-, tjeneste- og prosessinnovasjon i klyngen.

Mye erfaring å ta med seg

Nils-Eivind Holmedal studerer Innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen. Han skriver masteroppgaven samtidig som han jobber offshore for Schlumberger, noe han har gjort de siste årene. Tidligere har han jobbet for Bennex og FMC Kongsberg Metering. Det er altså en erfaren student som nå tar fatt på sin masteroppgave for NCE Subsea.

Les hvordan vi kan bidra til bedre kopling bedrifter og forskningsmiljøer (åpnes i nytt vindu).