25-årsjubileum markeres på FFU-seminaret 2013

I år er det 25 år siden FFU ble etablert. Foreningen ble stiftet i 1987 og siden har det vært en jevn vekst med økt virksomhet og antall medlemmer i foreningen.

Published: 19 December 2012

Over de siste 25 årene har det vært en formidabel utvikling innen undervannsvirksomheten på sokkelen. Antall brønner og felt som opereres under vann er blitt mangedobbelt. Feltenes størrelse, kompleksitet og relaterte tekniske utfordringer har hatt en betydelig økning. Eksemplene er mange og det er ikke lett å trekke fram enkelt tilfeller, men et typisk godt eksempel kan gjerne være utbyggingen på Egga/Ormen Lange som ble gjennomført av daværende Norsk Hydro for deretter og bli overtatt av Shell til å operere feltet.

På Ormen Lange var det Norsk industri som stod fram for å løse de mange utfordringene som dette feltet hadde for deretter og overlate driften til et utenlandsk firma. Dette er gjerne et slags billedgjøring av at norsk undervannsindustri går fra å være ”læregutt” til ”læremester”. I dag er det ingen tvil; norsk undervannsteknologi og undervannsindustri er verdensledende.

FFU-seminar 31.januar 2013

Med dette bakteppet ønsker styret i FFU å markere jubileet med at det årlige FFU-seminaret i januar får et litt annerledes preg og innhold enn det vanlige.

FFU-seminaret arrangeres som tidligere den siste torsdagen i januar og datoen for neste seminar er 31.januar 2013. Innkalling med program blir sendt direkte til alle medlemmer i FFU, men som en forsmak røper FFU følgende;

Fire av de viktigste og største aktørene/firmaene i norsk undervannsbransje vil gi presentasjoner som skal trekke linjer både bakover og framover. Med 25 års fortid utfordres foredragsholderne til å se langt framover, gjerne hele 25 år.

Fra Bellona kommer Frederic Hauge. Miljø, sikkerhet og forurensing er viktig faktorer i bransjen og dette vil utvilsomt bli enda viktigere i årene som kommer når presset på utbygginger i nye og mer sårbare områder kan bli aktuelt.

Når det gjelder utviklingen av prisen på hydrokarboner, etterspørsel og tilgjengelig produksjon er det flere som har hørt Jarand Rystads presentasjoner tidligere. Han kommer også til FFU-seminaret, og da med fokus på undervannsbransjen. Jarand Rystad har ved flere anledninger blitt beskyldt for å gi for optimistiske anslag om framtiden, men har i ettertid vist seg å være en av de beste til å forutse utviklingen i bransjen.

Ved siden av foredragene over så blir det også innslag med foredrag med teknisk innhold.

Jubileumsmiddag

Som en del av markeringen arrangeres en utvidet styremiddag etter årsmøtet. Til denne middagen inviteres alle nåværende og tidligere styremedlemmer i FFU.

Både seminaret og jubileumsmiddagen arrangeres på Sola Airport Hotel.

Mer informasjon og påmelding på FFUs hjemmesider (nytt vindu).