Teknologiutvikling gir resultater

Seaproof Solutions har satset mye på egen forskning og utvikling, og har tidligere fått støtte fra NCE Subsea til dette arbeidet. Nå har selskapet inngått sin største kontakt noensinne, med avtale om leveranser av kabelbeskyttelsessystem til Dong Energy.

Published: 13 December 2012

Seaproof Solutions har med sin siste kontrakt med Dong Energy gjort et vesentlig gjennombrudd innenfor offshore vindsektoren. Denne kontrakten gjelder leveranse av 180 Seaproof kabelbeskyttelsessystem (CPS) til Borkum Riffgrund 1 (tysk sektor) og er den største kontrakten noensinne for Seaproof Solutions.

Kabelbeskyttelsessystemet består av Seaproof bøyestivere i kompositt, og beskytter kabelen hele distansen fra koblingen til monopelfundamentet til nedspylt kabel. Systemet beskytter kabelen i alle operasjoner, også under lasting og inntrekking, og kan monteres på kabel før denne blir lastet ombord på kabelleggefartøyet.

Les mer i nyhetssaken Gjennombrudd for Seaproof Solutions

Støtte fra NCE Subsea

Seaproof Solutions har satset mye på egen forskning og utvikling for å møte ulike markeders strenge krav til bøyestivers funksjonalitet og styrke. Et av hovedprosjektene innen FoU har vært utvikling av en ny type stor bøyestiver for offshore kabler og rør.  Her har NCE Subsea bidratt med forprosjektstøtte for å utarbeide en IFU-søknad til Innovasjon Norge.

Dette IFU-prosjektet ble gjennomført i samarbeid med kabelselskapet Nexans og ble innvilget i 2010. Det har bidratt til at bedriften kunne fullføre kvalifiseringen og ferdigstillelsen av dette nye produktet.

Les mer om prosjektet her Seaproof utvikler bøyestiver

Videreutvikling i Subsea Next Step

En videreutvikling etter dette prosjektet har vært kabelbeskyttelsessystemer for offshore vind kabler. Seaproof Solutions har utviklet kabelbeskyttelse for ulike havvindprosjekter og har tre prosjektreferanser i Tyskland og UK. De har også nylig inngått en annen kontrakt innenfor offshore vind i tysk sektor, som befester selskapets gjennombrudd innen offshore vindsektoren.

Som en oppfølging av denne teknologiutviklingen har Seaproof Solutions deltatt i foretningsutviklingsprogrammet Subsea Next Step. - Deltakelse i dette programmet har vært svært nyttig for å videreutvikle foretningsområdet for bøyestiver-produktet videre inn mot offshore vind markedet, sier administrerende direktør Henrik Bang-Andreasen.

Les mer om programmet Subsea Next Step

Har du en ide?

En viktig oppgave for NCE Subsea er å bidra til teknologiutvikling og oppstart av nye prosjekter i medlemsbedriftene. Her kan NCE Subsea bidra både med finansiell støtte til forprosjekt og faglig bistand til prosjektutvikling.

Les mer om hvilke typer støtte du kan søke fra NCE Subsea