Starter opp ingeniørutdanning i Florø

Høgskolen i Bergen har hatt stor suksess med subsea-utdanning på Sotra. Den samme suksessoppskriften ligger til grunn for oppstarten av et tilsvarende studium i Florø.

Published: 13 December 2012

- Høgskolen i Bergen er stolt av å kunne starte opp et ingeniørstudium i Florø. Dette samsvarer med høgskolens målsetting om å forsyne industri og næringsliv med høyt etterspurt kompetanse, kunne Ole-Gunnar Søgnen, rektor ved Høgskolen i Bergen (HiB) fortelle.

- Vi har svært gode erfaringer med et tilsvarende studietilbud på Sotra utenfor Bergen, som på få år har blitt den mest populære ingeniørutdanningen i hele Norge. Alt ligger derfor til rette for at studiet i Florø vil bli en suksess, sa Søgnen.

Ved opptaket i år hadde ingeniørutdanningen på Sotra 211 primærsøkere, og sistemann som kom inn med ordinært vitnemål hadde 55,6 poeng.

Det nye studietilbudet i Florø vil ha samme faglige innhold som den populære subsea-utdanningen i Straume næringspark på Sotra. Faginnholdet vil være tilpasset planlegging, installasjon, drift og vedlikehold av produksjonssystemer for olje og gass på havbunnen.

Les om ingeniørutdanningen på Sotra.

Allerede i august 2013 vil de første studentene kunne ta fatt på den treårige ingeniørutdanningen.

Felles løft

På samme måte som da HiB startet med subsea-utdanning på Sotra i 2007, skal det lokale næringslivet ha en stor del av æren for at også Florø nå får dette utdanningstilbudet. Rundt 80 prosent av finansieringen er på plass gjennom kronerulling lokalt.

Sparebanken Sogn og Fjordane og Statoil har bevilget to millioner hver, GDF Suez og INC Gruppen har gått inn med en million hver, BG Norge har gitt 500.000 kroner og Underwater Technology Foundation (UTF) har spyttet i 450.000.

I tillegg går FMC Technologies inn med lærekrefter tilsvarende 500.000 kroner. Høgskolen i Sogn og Fjordane bidrar også til undervisningen, men Høgskolen i Bergen står for hovedtyngden av undervisningen og har det faglige ansvaret for studiet.

NCE Subsea har vært involvert i prosjektgruppen som har jobbet med etableringen i Florø.