Norges nye fastlandsindustri

”Petroleumsnæringen” er blitt uhåndterlig som begrep. Fire næringsklynger går nå i front for økt kunnskap om norsk oljeteknologiindustri.

Published: 6 December 2012

Få vet at oljeteknologiindustrien er Norges desidert største fastlandsindustri, og Norges største fastlandseksportør. – At mange tror at oljeteknologibedrifter står og faller på olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, er en av de største misoppfatningene i samfunnet i dag, sa Kjell O. Johannessen fra NCE NODE under en pressekonferanse onsdag.

I pressekonferansen fikk presse, politikere, bransjeorganisasjoner og klyngeaktører den første helhetlige presentasjonen av norsk oljeteknologiindustri.

Hele verden som marked

Manglende kunnskap fører ofte til debatter på feil premisser. – Oljeteknologiindustrien er den første store næringen i Norge som ikke lever av å selge foredlede naturressurser, men selger teknologi og kompetanse til hele verden, sa Trond Olsen fra NCE Subsea.

Denne industrien omsatte for 360 milliarder kroner i 2011. Nesten halvparten av dette var eksport og internasjonalt salg. Det er lenge siden oljeteknologiindustrien primært leverte til norsk sokkel, nå har vi hele verden som marked.

Markedsutsikter viser også mange år med fortsatt vekst for oljeteknologiindustrien. Prognoser sier at global investeringsvekst vil tredobles de neste 20 årene. 

Norske bedrifter har i dag 90 prosent av verdensmarkedet for boreutstyr og 50 prosent av markedet for undervannsteknologi og seismikk. Vi bygger verdens mest avanserte skip til den petromaritime næringen, og leverer også teknologi som i økene grad brukes til andre områder – som fornybar energi, helse og romfart. Ny næring vil springe ut av en verdensledende teknologikompetanse som er utviklet i Norge.

Trenger kloke hoder

Fire næringsklynger har gått sammen for å synliggjøre norsk oljeteknologi. Det er NCE Maritime på Møre, NCE NODE på Sørlandet, NCE Subsea i Bergensregionen og NCE Systems Engineering i Kongsbergområdet.

Målet med dette samarbeidet er å synliggjøre betydningen av norsk oljeteknologi, tydeliggjøre de enorme mulighetene som ligger i industrien og forhåpentligvis også å knuse noen myter. Ved å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag om næringen skal samarbeidet bidra til å styrke norsk vertskapsattraktivitet og få flere ungdommer til å velge relevante utdanningsretninger.

Dette er en meget fremtidsrettet næring, med et voksende behov for arbeidskraft. Den største utfordringen for oljeteknologiindustrien blir rekruttering og sikre morgendagens arbeidskraft. Vi kommer til å trenge svært mange kloke hoder – fra ingeniører til fagarbeidere, økonomer til IT-folk.

Last ned brosjyren Oljeteknologiindustrien – Norges nye fastlandsindustri (pdf). Brosjyren er til fri bruk for bedrifter og organisasjoner i oljeteknologiindustrien. Vi sender brosjyrer på forespørsel, ta kontakt på post@ncesubsea.no.

Se flere bilder fra pressekonferansen på vår Facebook-profil.

For ytterligere informasjon

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Trond Olsen, CEO NCE Subsea, trond.olsen@ncesubsea.no eller telefon 481 08 864.