Næringsklynger samarbeider om SIM Subsea

Næringsklyngen MediArena er blitt samarbeidspartner i SIM Subsea. Medieteknologibedrifter og petroleumsrelaterte bedrifter finner krysningspunkter hvor de kan samarbeide på tvers.

Published: 29 November 2012

I utviklingen av SIM Subsea er intensjonen å lage et spill som kan motivere ungdom og vekke interessen for matematikk og realfag, hvor regionalt næringsliv bidrar med virkelighetsnære case.

Rekruttering til flere studier

 - Etter hvert som arbeidet har startet ser vi at det også er en annen målgruppe som kommer til å fange interesse for spillet, og det er ungdom som liker spill- og datateknologi, sier prosjektleder for SIM Subsea, Tone Røkenes.

Ungdommer som generelt er interessert i data- og spillteknologi skal få øynene opp for at medieteknologi kan kombineres med bransjer som de aldri har tenkt som relevant, for eksempel undervannsteknologi.

- SIM Subsea kommer slik ikke bare til å rekruttere til de klassiske ingeniørretningene, men vel så mye til datateknologi generelt og de mer medierettede teknologistudiene spesielt, påpeker Røkenes.

Utviklingssamarbeid

Samtidig er utviklingen av SIM Subsea et eksempel på hvordan miljøer som har medierelevant teknologikompetanse kan samarbeide inn mot andre miljøer og bransjer.

- Samarbeid på tvers av næringsklyngene er spennende og også noe vi ønsker å få til mellom bedriftene, sier Stig-Frode Opsvik, som er leder for MediArena. Han påpeker at bransjeoverskridende teknologiutvikling representerer et spennende potensial for flere bedrifter i klyngen.

Innenfor olje- og gassegmentet er medierelevant teknologikompetanse i ferd med å bli stadig viktigere. Subsea representerer et mangfold, og industrien så vel som leverandørbedriftene trenger ulik kompetanse i fremtiden.

- Teknologiutvikling knyttet til blant annet spillteknologi, 3D-simulering og annen medieteknologi er en fremtid som alle næringer må ta inn over seg. At to næringsklynger som NCE Subsea og MediArena samarbeider for å utvikle et spill for å fange ungdoms interesse for data- og realfag er svært bra for regionen. Vi ser med dette at næringslivet er opptatt av de samme målene, nemlig å fremskaffe de gode hodene, og finne nye områder å samarbeide på, sier Tone Røkenes.

Regionalt prosjekt

Nylig deltok Aker Solutions, FMC Technologies og Framo Engineering på idemyldring sammen med Høgskolen i Bergen. SIM Subsea kommer til å bygges opp så reelt at det skal være mulig videreutvikle spillet slik at det også kan brukes innenfor utdanningsløp ved universitet og høgskoler.

SIM Subsea kan sies å være et regionalt prosjekt. Selve utviklingen av e-læringsvertøyet skal skje på Høgskolen i Bergen, i samarbeid med Mediesenteret. Lærerutdanningen er også tungt inne i forhold til den pedagogiske delen av prosjektet. Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune er viktige partnere som bidrar mot skolene, dette i samarbeid med VilVite-senteret. Foruten de industrielle partnerne er Renatesenteret som er nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Business Region Bergen, Vest Næringsråd, NCE Subsea og MediArena viktige partnere i prosjektet.