Tid for årlig oppdatering av Subsea Index

For å holde Subsea Index oppdatert og relevant skal samtlige registrerte bedrifter årlig sjekke og oppdatere informasjon i databasen. Dette er spesielt viktig i år fordi databasen er videreutviklet.

Published: 23 November 2012

Gjennom høsten er Subsea Index videreutviklet til en to-språklig database på engelsk og portugisisk. Samtidig har vi laget nye kategorier, justert disposisjon og forbedret søkefunksjonalitet.

For at din bedrift skal være lett synlig og søkbar er det viktig at du legger inn fullstendig informasjon og passer på å registrere hvilke bedriftskategorier du tilhører.

Databasen er åpen for registrering for alle som jobber mot subseaindustrien. Alle partnere og medlemmer i NCE Subsea blir automatisk registrert, men må selv holde informasjon i databasen oppdatert. Fram mot nyttår vil registrerte bedrifter få påminning om å oppdatere oppføringen i Subsea Index

Gå til Subsea Index

Brasil – et marked i sterk vekst

Den nye to-språklige løsningen lar brukere enkelt veksle mellom engelsk og portugisisk, og all informasjon er tilgjengelig og søkbar på begge språk. Hensikten med dette er å styrke samarbeidet mellom norske og brasilianske bedrifter og organisasjoner.

Les gjerne nyhetssaken NCE Subsea strikes third Brazilian MoU in a week, om nylig etablerte samarbeidsavtaler med brasilianske organisasjoner.

Ifølge INTSOK har subseamarkedet i Brasil økt fra US$ 2.4 milliarder i 2006 til US$ 6.1 milliarder i 2011, med en forventet vekst til US$ 13 milliarder i 2016. Til sammenligning er markedet i Norge US$ 2.6 milliarder i 2011, med en forventet vekst til US$ 4.3 milliarder i 2016.

Brasil er i 2016 forventet å være verdens største subseamarked og vil representere nærmere 20 prosent av det globale markedet. To-språklige Subsea Index ble lansert under Rio Oil & Gas i september. Les nyhetssaken om re-lanseringen; Launching bi-lingual Subsea Index.

Kontaktinformasjon

Hordaland Fylkeskommune har støttet utviklingen av to-språklig Subsea Index.