Vi søker subseainnovatør

Er du resultatorientert? Liker du å jobbe i nær dialog med kunder og leverandører? Motiveres du av innovasjon, teknologi- og forretningsutvikling? Føler du glede ved å bidra til at andre lykkes? Blir du godt likt av andre og er du en god kommunikator? Kan du skape samhandling?

Published: 17 November 2012

NCE Subsea søker senior innovatør til utrolig spennende og utfordrende stilling med ansvar for fagområdene IMR/aftermarket og Products & Services. Hovedoppgaven er å inspirere, motivere, initiere og gjennomføre samhandlingsbaserte utviklingsprosjekter med klyngeaktører og virkemiddelapparat.

Personen vi søker har erfaring og nettverk innen teknologi-, prosjekt-, kompetanse- og markedsutvikling i subseaindustrien. Kvinner oppfordres til å søke. Stillingen inngår i organisasjonens ledergruppe. Kontorsted Ågotnes.

Søk innen torsdag 29.november

Kort søknad og CV sendes til trond.olsen@ncesubsea.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til Daglig leder Trond Olsen, på telefon 481 08 864.


Om NCE Subsea

I 2006 ble subseaklyngen i Hordaland gitt status som Norwegian Centre of Expertise. Målet med NCE-programmet er å forsterke innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i de mest moderne, utviklingskraftige, ambisiøse og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. I dag består klyngen av over 130 medlemmer og partnere.

NCE Subsea er et industrielt initiativ for styrking og internasjonalisering av næringsliv, forskning og utdanning. Visjonen for subseaklyngen er å være internasjonalt anerkjent som verdens ledende miljø for undervannsteknologi.

Fasiliatoren NCE Subsea skal være en pådriver for samhandling og innovasjon for klyngens aktører i den hensikt å øke konkurransekraft og verdiskapning. Vi arbeider innen fire strategiske utviklingsområder; vinne kampen om kompetansen, videreutvikle forretningspotensial, styrke innovasjon og bedre markedsorientering.