Jenter former fremtiden

Etter en vellykket jentedag ved Høgskolen i Bergen er 152 jenter fra 10. klasse i Bergen og Nordhordlandskommunene klare for å øke jenteandelen i realfag i videregående. Og de fikk tydelig budskap fra talerstolen om at framtiden ligger under vann – i subseanæringen.

Published: 16 November 2012

Det var rift om plassene og venteliste til årets jentedag. Høgskolen i Bergen hadde samlet flinke foredragsholdere, de fleste jenter som har valgt ingeniørutdannelse og som i dag har interessante arbeidsoppgaver i oljebransjen.

Langt fra alle hadde toppkarakterer i realfagene fra ungdomsskolen, likevel hadde de klart seg godt i studietiden ved Høgskolen. Og som det ble sagt; realfag er også en døråpner, samtidig som man ikke lukker noen muligheter ved valg av studieretning. Flere oppfordret jentene til å tørre å utfordre seg selv, og påpekte viktigheten av viljen til å lære mer og å våge å prøve noe nytt.  

Spennende i subsea

Rebecca Solvang Johnsen er Subsea Project Engineer i Odfjell Drilling & Technology, og ga de frammøtte en god innføring i hva subseanæringen omfatter. I tillegg fikk jentene også vite mer konkret hva jobben hun gjør faktisk innebærer av arbeidsoppgaver og utfordringer.

Konkretiseringen av hva en kan forvente i arbeidsdagen er viktig, mener Rebecca. Hun hadde derfor laget en kort film som viste arbeidsoppgavene hennes i praksis, og hvordan disse var viktige for arbeidet i bedriften. I tillegg fortalte hun om mulighetene jobben gir henne til både å arbeide internasjonalt med faget sitt og til å reise offshore. At arbeidet hennes med Blowout Preventere er aktuelt i virkeligheten, ble også illustrert med hendelsen i Mexicogulfen en tid tilbake.

Og hun hadde konkrete råd til jentene også. – Det er lurt å tenke framover både når det gjelder sommerjobber, prosjektoppgaver og samtidig være aktiv og engasjere seg i ulike studentorganisasjoner. Det ga meg et godt kontaktnett og god erfaring, sier Rebecca som også presiserer at hun fikk raskt sette kunnskapen sin i praksis i det virkelige arbeidslivet.

Mange veier til framtiden

Også Kine-Marte Igland oppfordret ungdomsskoleelevene til å satse på subseanæringen. Hennes studiebakgrunn er fra økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Bergen, og i dag arbeider hun med økonomioppfølging innen subseadelen i Statoil. Et spennende arbeidsfelt, og altså en mulighet for å jobbe med subsea selv om man velger en annen utdannelse enn realfagene. For en ting var de tydelige på, de to jentene som representerte subseanæringen på jentedagen til Høgskolen i Bergen -  jenter former framtiden, og framtiden ligger under vann.