Vellykket fagdag

Over 100 studenter ved studiet i undervannsteknologi fikk førstehånds kjennskap og kunnskap om de fem bedriftene som deltok på fagdagen som ble arrangert på Høgskolens avdeling på Straume.

Published: 8 November 2012

God informasjon

- Vi fikk god og nyttig informasjon i dag, sier Tommy Odland som i august startet på bachelorstudiet i undervannsteknologi.  – Som ny student var det flott å få generell informasjon og en god oversikt over hvordan disse bedriftene arbeider og hvilke muligheter som ligger foran oss. Jeg har fått bekreftet at jeg har valgt riktig linje, og gleder meg til videre studier. Allerede nå kan jeg begynne å tenke mer konkret på hvilken type bedrift jeg ønsker praksisplass i til våren, smiler Tommy fornøyd.

Fagdagen ble arrangert i samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, linjeforeningen Bunnsolid og NCE Subsea. Bedrifter som har hatt og som ønsker å ta inn studenter i praksis var invitert til å ha stands og foredrag, og dette ga en fin mulighet for direkte samtale med studentene. Mange hadde konkrete spørsmål både om sommerjobber, praksisplasser og oppgaveskriving.

Viktig med direkte kontakt

FMC Technologies har vært en pådriver for å få etablert en møteplass som fagdagen. Bedriften har i dag 10 praksisplasser for studentene på studiet i undervannsteknologi. Sammen med de andre praksisbedriftene er de nødvendige aktører for at studentene skal få god nytte av det første studieåret.

- Dette er en veldig kjekk anledning til å kunne gi direkte informasjon og treffe studentene på nært hold, sier Lisbeth Låstad fra HR-avdelingen i FMC Technologies. Bedriften hadde flere representanter til stede både som foredragsholdere og for å besvare direkte spørsmål på stand. Og spørsmålene var mange, både om praksisplasser, oppgaveskriving og jobbmuligheter.  – Vi har gjennom de siste årene hatt flere studenter som har begynt hos oss etter endt studium, og vi trenger mange gode ingeniører framover. Studentene hadde mange konkrete spørsmål og var opptatt både av hvilke konkrete arbeidsoppgaver de kan forvente og hvordan det er å være ny i en stor organisasjon. Hos oss legger vi stor vekt på grundig opplæring den første tiden, og har et introduksjonsprogram som tar for seg både bedriften og produktene. Tilbakemeldingene på opplegget er gode, og vi ser at en god start i arbeidslivet er viktig for de nyutdannede, kan Lisbeth Låstad fortelle.

Egen erfaring

Frank Robert Bakke var en av FMC Technologies foredragsholdere og er selv tidligere student ved bachelorstudiet i undervannsteknologi. - Jeg synes det er kjekt å formidle hvordan jeg opplevde overgangen til arbeidslivet. For meg er det viktig å fortelle hva jeg faktisk gjør som utdannet, slik at andre vet mer konkret hva de kan forvente seg. Jeg tror det er viktig at det er nyutdannede som er med i disse presentasjonene. Da kan studentene stille konkrete spørsmål og bedre finne ut hvilke konkrete arbeidsoppgaver de kan forvente i de ulike bedriftene når de skal søke jobb.