Forskningsmidler til Subsea Next Step-bedrift

NCE Subsea-medlem og Subsea Next Step-deltaker Polytec er en av ni bedrifter som har fått innvilget støtte fra Forskningsrådets nye program for petroleumsforskning, Petromaks 2.

Published: 19 December 2012

Frode Skaar fra Polytec sier at de gjennom Subsea Next Step fikk tydeliggjort hvilke utfordringer de står overfor, samtidig som viktige elementer knyttet til forretningsmodell og avtaler ble belyst.

Skaar leder Polytecs avdeling for prosess og transport, og var en av tre deltakere fra Polytec i forretningsutviklingsprogrammet Subsea Next Step i 2012. - Gjennom Subsea Next Step fikk vi tilgang til en rekke nyttige verktøy og metoder som vi vil bruke videre i både dette og fremtidige prosjekter, sier Skaar.

Les mer om Subsea Next Step

Nanoteknologi mot ising

Polytec jobber med teknologi som gjør overflater svært vann- og skittavstøtende. Teknologien er primært tenkt inn mot måle-prober subsea, hindring av begroing på fartøy og for å hindre ising på prosessanlegg.

I dette prosjektet skal de videreutvikle en maling som gjør at vann ikke fester seg på olje- og gassrør. - Dermed blir det heller ikke is på dem, sier Skaar. Nedising er et stort problem i forbindelse med offshoreinstallasjoner i nordområdene.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Oak Ridge National Lab i Tennessee i USA, Ytkemiska Institutet i Stockholm og Universitetssenteret på Svalbard. Prosjektet har foreløpig en budsjettramme på seks millioner.

Les også nyhetssaken WiSub awarded Petromaks funding