En ledig plass i Subsea Next Step

Det har åpnet seg en plass i forretningsutviklingsprogrammet Subsea Next Step. Her får bedriftene delta i et unikt program tilpasset subseaindustrien, med tilgang til en rekke ressurspersoner.

Published: 17 October 2012

I programmet jobber du med realisering av egne produkter eller tjenester. Du får tilgang til verktøy for forretningsutvikling som du tar med tilbake til egen bedrift.

Programmet består av to todagssamlinger i november hvor bedriftene får bistand fra flere ressurspersoner innenfor områder som teknologiutvikling, IPR og patent, økonomi og finansiering, markedsinformasjon og relasjoner til kunder og investorer. I tillegg har vi en egen dag for kursing i presentasjonsteknikk som vi har valgt å gjøre valgfri. Videre vil det blir gitt mulighet for åtte timer individuell oppfølging av hver enkelt bedrift i ettertid.

Gå til www.ncesubsea.no/nextstep for mer informasjon om innhold i programmet, kostnad og informasjon om hvem som bør delta i Subsea Next Step.

Er du interessert i den siste plassen?

Kontakt:

Initiativtakere og programeiere

NCE Subsea og Bergen Teknologioverføring (BTO) har utviklet programmet Subsea Next Step med basis i Subsea First Step, gjennomført første gang høsten 2011 med svært gode resultater og tilbakemeldinger.

Sponsorer og hovedsamarbeidspartnere

Gjennomføring av Subsea Next Step i 2012 blir støttet av Aker Solutions og DNB. De vil også bidra med ressurspersoner under gjennomføring av programmet. Innovasjon Norge vil også støtte gjennomføringen av programmet faglig.