Finn samarbeidspartnere og finansiering i Europa

NCE Subsea arbeider for å koble klyngens aktører med kompetente miljøer i inn- og utland. I høst hadde NCE Subsea og MicroNano-Broer.EU et møte hvor vi så på samarbeidsmuligheter mellom de to organisasjonene.

Published: 27 October 2012

MicroNano-Broer.EU er en europeisk plattform for nettverksbygging mellom bedrifter og forskningsmiljøer som driver med MEMS, nanoteknologi, ultra presisjon maskinering og utvikling av innovative materialer. 

Mulighet for EU-prosjekter

Hensikten med nettverket er å fasilitere FoU-samarbeid og teknologipartnerskap i Europa. På deres webside kan man registrer seg med sin kompetanse og områder man ønsker samarbeid innen. Vi oppfordrer spesielt bedrifter som søker etter europeiske partnere og EU-finansiering å registrere seg.

For mer informasjon, søk og registrering, gå til websiden MicroNano-Braoker.eu (åpnes i nytt vindu).