Møte med etterspurt kompetanse

Til våren skal førsteårsstudentene ved subsealinjen på Høgskolen i Bergen ut i praksis. Det kan bli rift om hvilke bedrifter som får nyttiggjøre seg deres kompetanse etter endte studier. Nå arrangerer vi en møteplass for bedrifter og studenter i undervannsteknologi.

Published: 4 October 2012

Samarbeid mellom bedrifter og studenter gir god kjennskap til studentenes faglige kompetanse og bedriftenes mulighet for å nyttiggjøre denne kunnskapen. Onsdag 24.oktober blir det subsea fagdag på Høgskolen i Bergen, avdeling Straume. Dette skal være en møteplass for bedrifter og bachelorstudenter i undervannsteknologi.

Tid: Onsdag 24.oktober klokken 12.00 – 15.00
Sted: Høgskolen i Bergen, avdeling Straume. Smålonane 2, Straumeparken.

Bli en attraktiv arbeidsgiver

Å ha studenter fra undervannsteknologi i praksis gir bedriftene en god kombinasjon av egen erfaring og studentenes kunnskap. Gjennom praksisperioden blir student og bedrift kjent med hverandre, og flere studenter har blitt tilbudt ansettelse i praksisbedrifter etter endte studier. At bedriften fokuserer på utvikling ved aktiv satsing på utdanning og rekruttering gjør den også mer attraktiv som arbeidsgiver.

I tillegg til praksisperioden på 17 dager første studieår, skal studentene mot slutten av studiet skrive sine bacheloroppgaver. Mange velger da oppgaver relatert til praksisbedriften hvor de kjenner både problemstillinger og kontaktpersoner. Gjennom godt samarbeid om oppgaven får bedriften belyst egne aktuelle prosjekter og samtidig koblet dette mot ny kompetanse.

Studentene ved den eneste subseaspesifikke høgskoleutdanningen i landet har en unik bakgrunn, med en fagkombinasjon rettet spesielt mot drift og vedlikehold i oljevirksomheten. Ved at industrien tilbyr praksisplasser sikres egen rekruttering og næringen bidrar til at den verdifulle kompetansen forblir i regionen.

Hvem kan delta?

Deltagelse på subsea fagdag er for bedrifter som har hatt studenter i praksis eller planlegger å ha det i kommende periode. Fagdagen skal synliggjøre muligheter for samarbeid mellom studenter og bedrifter på ulike stadier i utdanningsløpet. Nye bedrifter som ønsker å tilby praksisplasser for studenter vil derfor ha stort utbytte av å delta.

Studenter på alle klassetrinn ved bachelorstudiet undervannsteknologi – drift og vedlikehold er invitert til fagdagen. Her får studentene mulighet å bli kjent med bedriftene, gå i dialog om praksisplass, sommerjobb, semester- og bacheloroppgaver, og jobbmuligheter etter endte studier.

Presenter din bedrift

Vi inviterer fire bedrifter til å presentere seg for studentene i plenum. I tillegg til bedriftspresentasjoner blir de fire bedriftene bedt om å dekke et tema hver;

  • Vår erfaring med studenter som skriver bacheloroppgaver i bedriften
  • Vår erfaring med å ha studenter i verkstedpraksis
  • Vår erfaring med studenter i ingeniørpraksis
  • Mitt møte med arbeidslivet og hvordan får jeg bruke utdanningen i hverdagen; tidligere subseastudent fra HiB som jobber i bedriften

Bedrifter som ønsker å presentere seg melder seg på til linjeforeningen Bunnsolid på post@bunnsolid.net, innen torsdag 11.oktober.

Program for fagdagen

12.00

Bedriftsstands, mingling og servering av lett lunsj

13.00

Presentasjoner i plenum

 

Subsea i Hordaland og Norge, NCE Subsea

 

Muligheter for bedrifter og studenter på ulike stadier i utdanningsløpet, Linjeforeningen Bunnsolid

 

Bedriftspresentasjoner; hva driver vi med og hvordan kan du bli en del av dette? Fire bedrifter får mulighet å presentere seg for studentene.

15.00

Arrangementet avsluttes

Viktige datoer og informasjon om påmelding

11.oktober – påmeldingsfrist for bedrifter som ønsker å presentere seg for studentene. Påmelding til Linjeforeningen Bunnsolid på post@bunnsolid.net. Husk å si fra ved påmelding hvilket tema dere ønsker å dekke. Linjeforeningen velger ut fire bedrifter.

19.oktober – påmeldingsfrist for studenter og bedriftsrepresentanter. Ved påmelding må bedriftsrepresentanter si fra om de ønsker å delta med stand. Gå til side med påmeldingsskjema.

Mer informasjon

For spørsmål om fagdagen, kontakt Branding Manager i NCE Subsea, Heidi Skålevik, heidi.skalevik@ncesubsea.no eller telefon 916 31 450.

Ønsker du mer informasjon eller kan du tilby praksisplasser for studenter i undervannsteknologi? Ta kontakt med Studiekoordinator for Bachelorstudiet i undervannsteknologi – drift og vedlikehold, Dagfinn Blehr på dagfinn.blehr@hib.no, telefon 55 58 71 07 eller mobil 907 57 038.

Bedrifter som tar studenter inn i praksis vil bli bedt om å inngå en treårig rammeavtale for å sikre kontinuitet (last ned rammeavtale i pdf)

Fagdagen arrangeres av;