Klar for nye utfordringer

- Jeg gleder meg til en utfordrende og travel jobb, sier Nina Mikkelsen. Hun er nyansatt Event Manager i NCE Subsea, og skal også ha ansvar for den daglige driften av kontoret.

Published: 27 September 2012

Nina har bred erfaring fra reiselivsnæringen og kommunikasjonsbransjen, hvor hun har hatt ulike stillinger blant annet innen administrasjon og salg. Hun har også arbeidet med medlemskontakt og -service, og ser fram til å bli kjent med NCE Subseas partnere og medlemmer. Medlemskontakten vil være en del av hennes arbeidsområde, i tillegg til de administrative oppgavene og arrangementsarbeid.

-Det blir kjekt å arbeide med arrangementer og medlemskontakt igjen, sier Nina som har arbeidet med kurs, konferanser og messer av ulik størrelse, både i yrkessammenheng og innen frivillig arbeid. Erfaringen fra turproduksjon og internasjonale organisasjoner ser hun også som en nyttig erfaring i arbeidet framover. Som rådgiver for informasjon og samfunnskontakt har hun opparbeidet et godt nettverk.

Nina er utdannet cand. mag. og har videreutdanning innen strategi, organisasjon og ledelse. Hun kommer nå fra stillingen som administrasjonsleder i et tannteknisk laboratorium i Bergen.