SIM Subsea blir strategisk høgskoleprosjekt

NCE Subsea har overdratt eierskapet for prosjektet SIM Subsea til Høgskolen i Bergen. Etter å ha jobbet med realisering og finansiering av prosjektet fra 2008 har vi endelig funnet en ansvarlig eier og utvikler.

Published: 27 September 2012

Prosjektet SIM Subsea tar sikte på å utvikle et nytt virkemiddel for praksisnær utdanning for å få flere interessert i matematikk og realfag i den hensikt å bedre rekrutteringen til industrien. Som nasjon er vi avhengig av ny kunnskap for å øke vekstkraften i næringslivet.

Norge er verdensledende innen undervannsteknologi. Skal vi også være det i fremtiden må vi satse på fremtidige generasjoner og økt samspill mellom skole og industrimiljø. Tilbudet skal bidra til at elever i ungdomsskolen og 1.klasse videregående skal bli interessert i matematikk, samt får et bevisst forhold til subseaindustrien. 

Bred regional støtte

SIM Subsea var et initiativ fra NCE Subsea som startet i 2008. Prosjektet var i tett samarbeid med Mediacircus og VilVite-senteret. Videre har NCE Subsea i samarbeid med Business Region Bergen og Gode Sirklar/UiB, arbeidet med ulike finansieringsmodeller for prosjektet.

Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune har bidratt i prosjektet med tilrettelegging for gjennomføring av pilot. Vest Næringsråd har bevilget midler og FMC Technologies har sagt seg villig til å bidra med digitale modeller av subseainstallasjoner. 

Kompetent eier

Målet for prosjektet er å øke interessen for matematikk og bidra til rekruttering til yrker innen feltet undervannsteknologi, fordi det oppleves at studenter og elever ikke kjenner til de spennende utfordringene som venter under havoverflaten.

Ønsket var at hovedeier av prosjektet skulle være Kunnskapsdepartementet (KD) som et ledd i deres realfagsatsing.  NCE Subsea fikk dessverre avslag fra KD, og dette har resultert i at NCE Subsea har jobbet med andre strategiske modeller for å få på plass finansieringen av SIM Subsea.  Prosjektet har landet på en regional modell hvor Høgskolen i Bergen er hovedeier, og utviklingsansvarlig for prosjektet.

- Vi er svært fornøyd med at Høgskolen i Bergen har valgt å overta SIM Subsea. Det sikrer realisering av prosjektet i et svært kompetent og faglig komplementært miljø. Høgskolens mulighet for å koble sammen kompetanse fra Maskin og Marin/Subsea, IKT og pedagogikk fra lærerutdanningen styrker prosjektet. Her har HiB tatt ansvar for å utvikle et fremtidsrettet virkemiddel for praksisnær utdanning, sier Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea.