Subsea Next Step – søk innen 1. oktober

Vi søker seks bedrifter for gjennomføring av vårt nye program for forretningsutvikling, Subsea Next Step. Programmet gir deg en unik tilgang til ressurspersoner som gir deg hjelp til å utvikle egen forretningsplan for nye produkter og tjenester innen subseabransjen.

Published: 6 September 2012

Subsea Next Step er tilpasset bedrifter som har omsetning i dag, og ønsker å utvikle seg videre med nye produkter, tjenester, nytt forretningsområde eller spin-off.

Noen utfordringer du står overfor og som vi kan bidra til å løse, kan være: marked/internasjonalisering, valg av forretningsmodell, differensiering, IPR/teknologi og budsjettering/finansiering, herunder mulighet for offentlig støtte.

Gå til opptaksskjema for Subsea Next Step 2012.
Søknadsfrist mandag 1. oktober.

Samlingene gjennomføres på Panorama Konferansehotell i Sund, ca 40 minutter kjøring fra Bergen sentrum.

Datoer og innhold i programmet

Samling 1: Muligheter, 12. – 13. november

  • Visjon, mål/risiko, verdiforslag og strategisk tilpassing
  • Forretningsmodell, IPR og produkt/tjeneste

Samling 2: Eksterne krefter, 26. – 27. november

  • Marked, konkurrenter, trender og makro
  • Milepæler, budsjett og finansiering

Dag 5: Presentasjon, dato er ikke fastsatt

  • Presentasjonsteknikk og trening (valgfri deltakelse)

I ettertid tilbyr vi inntil åtte timer individuell veiledning til deltakerne.

En unik mulighet

Subsea Next Step gjennomføres av ledende ressurspersoner med lang erfaring innen forretnings- og teknologiutvikling for subseabransjen. I programmet og gjennom samarbeidspartnere får du tilgang til ressurspersoner med stort nettverk og kunnskap innen teknologi, IPR, finansiering, marked, kunder og investorer. Du får også tilgang til og innføring i verktøy og metoder du kan bruke i videre utvikling av egen bedrift.

For mer informasjon, gå til www.ncesubsea.no/nextstep

Kontaktinformasjon

Initiativtakere og programeiere

NCE Subsea og Bergen Teknologioverføring (BTO) har utviklet programmet Subsea Next Step med basis i Subsea First Step, som ble gjennomført første gang høsten 2011 med svært gode resultater og tilbakemeldinger.

Sponsorer og hovedsamarbeidspartnere

Gjennomføring av Subsea Next Step 2012 støttes av Aker Solutions og DNB. De vil også bidra med ressurspersoner under gjennomføring av programmet.