For industrien – av industrien

Offshore og maritim næring går mer effektive og samarbeidende tider i møte etter at det nye kompetansesenteret UPTIME offisielt åpnet.

Published: 27 August 2012

Nærmere 150 personer var samlet på Christian Michelsen Research da statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet erklærte UPTIME Centre of Competence for åpnet. Han fokuserte på senterets store fremtidspotensial.

- Ved å styrke kompetansen i næringen, vil UPTIME hjelpe industrien til å forbli i en ledende posisjon på verdensbasis. Senteret vil møte nasjonens behov, fortalte han entusiastisk.

Uptime Centre of Competence

Uptime Centre of Competence er et kompetansesenter innen maritim og offshore drift og vedlikehold. Senteret legger til rette for og er en aktiv fasilitator og pådriver for initiativ og aktiviteter som prioriteres av medlemmene. Det betyr å sette i gang prosjekter som kan effektivisere drift og vedlikehold, forbedrede samarbeidsmodeller, utvikling av teknologi og fremme innovasjon, inspeksjonsteknologi, online risk management samt øke tilgang på kompetent personell og å styrke omdømmet og profilen til dette store feltet. Ambisjonen er å bidra til økt konkurransekraft blant medlemmene og styrke den industrielle klyngen innen dette feltet.

Hove pekte på samarbeid

Bergen er den største kommunen i regionen både når det gjelder omsetning, verdiskaping og antall ansatte innen offshore og maritim næring. Byråd Harald Victor Hove (H) manet til samarbeid og å gjøre hverandre gode, selve visjonen til UPTIME.

- Dette kompetansesenteret er en treningsøkt i samarbeid, ble det understreket fra flere bidragsytere. Senterets fremdrift og resultater må baseres på næringens premisser, og den nyvalgte styrelederen Linn Cecilie Moholt understreket at regionen har mange bedrifter som i sin nisje er verdensledende og kan bidra.

Derfor kalte en stolt daglig leder Geir Storaas UPTIME for et senter for industrien – av industrien, til en entusiastisk forsamling.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

  • Daglig leder i Uptime Centre of Competence Geir Storaas, telefon: 482 22 612
  • Komminikasjonssjef i Business Region Bergen Tone Hartvedt, telefon 917 29 055

UPTIME Center of Competence har vokst frem gjennom betydelig engasjement fra Business Region Bergen, NCE Subsea, Maritimt Forum, Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, HOG Energi, Christian Michelsen Research og Høgskolen i Bergen.