Søk SkatteFUNN innen 1. september

SkatteFUNN er en rettighetsbasert og lovregulert ordning for alle bransjer. Bedrifter kan oppnå inntil 20 prosent fradrag i skatt på kostnader til FoU-aktiviteter. For å være garantert saksbehandling i år må søknad sendes innen 1.september.

Published: 23 August 2012

SkatteFUNN er den støtteforeningen til FoU-aktivitet som har lavest terskel for å bli innvilget, og det er relativt enkelt og ubyråkratisk å få godkjent prosjekter. Alle foretak som driver FoU og som er skattepliktige i Norge kan få støtte gjennom SkatteFUNN.

For små og mellomstore bedrifter utgjør fradraget inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader. Større bedrifter kan få trekke fra inntil 18 prosent. Bedriften kan oppnå et skattefradrag på inntil 2,2 millioner kroner per år av en maksimal fradragsramme på 11 millioner kroner.

Mål for skattefunn-ordningen:

  • Bidra til finansiering av FoU-prosjekter i bedrifter
  • Bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv
  • Motivere til at de gode ideene realiseres
  • Motivere norske bedrifter til å bli mer systematiske og målrettede i sitt FoU-arbeid
  • Stimulere til økt bruk av utviklingsarbeid og forskning som strategiske virkemidler for økt konkurranseevne

SkatteFUNN har fått nytt søknadsskjema fra 20. juni. Se gjerne filmen; Slik søker du. Mer informasjon finner du på skattefunn.no

Mange støtteordninger

NCE Subsea har utarbeidet en veiviser til virkemiddelapparatet som beskriver ulike offentlige støtteordninger.
 
Partnere og medlemmer kan laste ned veiviseren fra våre medlemssider, under menyvalget Rapporter 2012. Les ogs nyhetssaken Oppdatert veiviser til virkemiddelapparatet