Subsea ett satsingsområde for regionalt forskningsfond

Regionalt forskningsfond Vestlandet lyser ut 30 millioner kroner i forskningsmidler i 2012. Ett av de bedriftsrettede hovedsatsingsområdene er energi og maritim sektor, herunder subsea.

Published: 28 June 2012

Små og store bedrifter med gode ideer til forskningsprosjekter innen sentrale strategiske problemstillinger oppfordres til å søke midler.

For detaljert informasjon om tema og krav til søkere, se hjemmesiden til Regionalt forskningsfond.

Søknadsfrist er onsdag 5. september.

Hvem kan søke?

Enkeltbedrifter med erfaring fra forsknings og utviklingsaktiviteter (FoU), enkeltbedrifter i samarbeid med FoU-miljøer, konsortium av bedrifter og konsortium av bedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner, kan søke.

Regionalt forskningsfond Vestlandet vil prioriteres søknader der små eller mellomstore bedrifter samarbeider med FoU-miljø.

Søknadstyper, frister og egenfinansiering

Bedrifter kan søke om to typer prosjektstøtte:

  1. Forprosjekt – Støttes med inntil 200.000 kroner for en periode på inntil 12 måneder. Målet er i første omgang å utvikle et mer omfattende prosjekt som kan kvalifisere til videre støtte fra fondet eller andre støtteordninger.
  2. Hovedprosjekt – Godkjente prosjekter vil kunne få inntil en million kroner i årlig støtte i inntil tre år.

Normalt blir tilskudd fra Regionalt forskningsfond gitt med krav om 50 prosent egenfinansiering i økonomiske midler og/eller arbeidsinnsats.

Mer informasjon?

For mer informasjon, kontakt fondssekretariatet: