Hvor stor er veksten i Bergensregionen?

Næringsklynger og bedrifter i hele Bergensregionen melder et stort behov for arbeidskraft i årene som kommer. For at regionen skal lykkes i å vokse, kartlegges nå behovet og prognoser for vekst. Undersøkelsen vil danne grunnlag for en kampanje som ledes av et samlet lag av regionens største næringsklynger og nettverksorganisasjoner.

Published: 28 June 2012

Bergensregionen er en vekstregion med ambisjoner om å vokse med over 100 000 innbyggere innen 2040. Samtidig opplever næringsklynger og nettverksorganisasjoner stor pågang fra bedrifter og kommuner som trenger arbeidskraft. Nå skal vekstbehovet settes i system for å løse utfordringen.

Hvor stor vekst i antall sysselsatte forventer din bedrift de neste årene?

Det er sendt ut undersøkelser til flere tusen bedrifter og offentlige virksomheter i Bergensregionen for å få svar på dette akutte spørsmålet. Resultatet vil vise prognosen for sysselsettingsveksten de nærmeste årene for regionen. Målet er å finne ut hvor mange ansatte bedrifter og offentlig forvaltning trenger, og hvilken kunnskap de har behov for.

– Vi er spente på resultatene av undersøkelsen. Er det bedrifter som ikke har svart, eller som ikke har mottatt undersøkelsen oppfordrer vi dem til å ta kontakt eller svare umiddelbart. Tallene skal brukes for å synliggjøre veksten i vår region og mulighetene for en karriere i Bergensregionen gjennom en storstilt kampanje sier Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd, som er en av organisasjonene som stiller seg bak initiativet.

En samlet og synlig region

– Vi er veldig fornøyde med at en hel region stiller seg bak Vekstlandet-kampanjen. Vi vet at deler av næringslivet har et stort behov for kompetansearbeidskraft og fagarbeidere, derfor er det viktig å stå sammen om en slik kampanje som dette. Vi står foran et stort løft for regionen, sier adm. direktør Asbjørn Algrøy i Business Region Bergen.

Vekstlandet-kampanjen har som hovedmålsetting å øke rekrutteringsgrunnlaget for bedrifter og offentlige virksomheter i Bergensregionen. Den skal synliggjøre de interessante karrieremulighetene i Bergensregionen.

En mer synlig region vil gjøre det enklere for bedriftene og det offentlige å tiltrekke seg nødvendig kompetent arbeidskraft. Vekstlandet-kampanjen skal synliggjøre vekstmenneskene, vekstbedriftene og vekstmulighetene i Bergensregionen. Mulighetene for karriere, for en utfordrende jobb i ambisiøse bedrifter i en region i sterk utvikling.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om kampanjen, ta kontakt med Tone Hartvedt, Business Region Bergen, på mobil 917 29 055.


NCE Subsea er representert i prosjektgruppen for Vekstlandet.