NUIs testbrønn i Onarheimsfjorden brukt i suksessfull test

Expro har nylig testet ut sitt nye AX-S system for subsea brønnintervensjon på NUI sin testbrønn i Onarheimsfjorden. Testen som varte i 22 dager i mai betegnes som en stor suksess.

Published: 27 June 2012

I siste utgaven av Expros nyhetsbrev ’AX-S all areas’ står det; ’The AX-S team is celebrating after successful subsea commissioning of the AX-S system in Norway. Many milestones were achieved and preparations are now under way for its first job in the North Sea’.

NUI sin testbrønn er lokalisert 1,2 km fra land i Alsakervågen på Tysnes, på 115 meters vanndyp. Selve brønnen er boret 300 meter ned i grunnen og er utstyrt med foringsrør og et 18 ¾ ” brønnhode på toppen. Det er også installert en McEvoy guidebase på brønnhodet. Det hele er beskyttet i en nedsenket stålkum med lokk i høyde med sjøbunnen. Brønnen er korrosjonsbeskyttet og i god stand.

NUI ser for seg at brønnen kan være interessant i fremtiden i forbindelse med uttesting av systemer for lett brønnintervensjon. Leverandører av slikt utstyr og andre interessenter kan henvende seg til Vidar Fondevik på NUI for mer informasjon; mobil 992 48 810.