Oppdatert veiviser til virkemiddelapparatet

I vår oppdaterte "Veiviser til virkemidelapparatet" finner du en oversikt over de meste relevante offentlige støtteordninger for subseabransjen, samt gode tips til prosjektutvikling og søknadsfasen.

Published: 27 June 2012

Det finnes en rekke programmer og støtteordninger som skal bidra til utvikling av nye produkter, produksjonsprosesser og tjenester som skal skape industriell vekst i Norge. I NCE Subseas veiviser til virkemiddelapparatet er de mest sentrale programmene beskrevet.

Hensikten med veiviseren er å strukturere tilgjengelig informasjon, slik at NCE Subsea partnere og medlemmer lettere er oppmerksom på sentrale tjenester innen virkemiddelapparatet.

Veiviseren til virkemiddelapparatet er delt inn i ulike kapittel avhengig av hvor i utviklingsløpet bedriften befinner seg. Her er også tips om hvordan man bør gå frem i prosessen med å søke støtte. Ulike hovedtema er;

  • Støtte til FoU-prosjekter (utvikle prototyp)
  • Markedsintrodusere et nytt produkt (kommersialisering)
  • Markedsintrodusere et nytt produkt i utlandet eller på sokkelen (internasjonalisering)
  • Starte et nytt selskap innen subseaområdet

NCE Subsea partnere og medlemmer kan laste ned veiviseren fra våre medlemssider, under menyvalget Rapporter 2012.

Subsea Next Step

Vi i NCE Subsea hjelper deg gjerne med råd og tips om prosjektutvikling, hvilken støtte du kan søke og hvordan. Subsea Next Step er et nytt program vi har etablert for å hjelpe bedrifter med utvikling av nye produkter og tjenester. Her får du tilgang til ressurspersoner med stort nettverk og kunnskap innen teknologi, IPR, finansiering, marked, kunder og investorer.

Programmet vil bestå av to samlinger over to dager, hvor tema vil være forretningsmodeller, produkt/tjeneste, marked og finansiering, herunder mulighet for offentlig støtte som kan være aktuelt for din bedrift.

Går til mer informasjon på www.ncesubsea.no/nextstep