Siemens fikk årets student

- Overrasket og glad, er kommentaren fra Aleksander Hagen som ble kåret til årets student på subsealinjen. Han håper at antall elevplasser ved linjen økes, slik at næringen kan få flere subseaingeniører i fremtiden.

Published: 13 June 2012

Aleksander Hagen ble kåret til årets student på linjen for undervannsteknologi - drift og vedlikehold, og han var like overrasket som glad.

- Jeg ble rimelig satt ut da beskjeden kom. Jeg gikk i en klasse med mange flinke og engasjerte elever som hadde fortjent en slik pris like mye som meg selv.

Men Aleksander må ha gjort en god innsats. I tillegg til gode faglige prestasjoner, legges det også vekt på innsats for fellesskapet. Med styreverv i Linjeforeningen har han vært sentral i å arrangere faglige og sosiale begivenheter for studentene.

- Men dette har bare vært kjekt og det har vært nyttig for meg selv også. I tillegg til det sosiale har dette betydd mye kontakt med flere av de store leverandørene som for eksempel FMC Technologies og Aker Solutions. De og andre i bransjen har stilt velvillig opp, forteller Aleksander og legger til at det særlig nå i avslutningsåret har vært mange bedriftsbesøk.

Ønsket fordypning

Etter å ha jobbet 8 år i Bennex, som i fjor ble overtatt av Siemens, realiserte han ønsket om å fordype seg mer faglig.

- Med min bakgrunn herfra ble det naturlig å velge en ingeniør bachelor med en hovedvekt på fag innen subsea. Og det har jeg ikke angret på. Fagkombinasjonene og de gode studieforholdene på Straume har gjort dette til en god opplevelse.

Aleksander vil også trekke frem betydningen av praksisperioden.

- For elever som ikke har arbeidserfaring er praksisperioden svært viktig. Her får man møte arbeidslivets virkelighet og det virker motiverende i studiesituasjonen.

Bare en av ti kommer inn

Men selv om næringen skriker etter denne type arbeidskraft er det ikke lett å komme inn på studiet. Subsealinjen er etter oppstarten i 2007, blitt den mest søkte linjen på Høgskolen i Bergen, og den ingeniørutdanningen i Norge som det er vanskeligst å komme inn på. Til 400 søkere er det bare 40 studieplasser. Hagen er derfor overbevist om at tilbudet bør utvides.

- Det må opprettes flere klasser, slik at man får dekket mer av mangelen på subseaingeniører, er hans klare oppfordring.

Godt nytt

Fra Høgskolen i Bergen meldes det godt nytt i så måte. Skolen er nemlig tildelt nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett.

- Vi ønsker å allokere 15 nye studieplasser til subsealinjen på Straume. Begrunnelsen er det sterke behovet til næringen og det høye søkertallet til linjen. Men en utvidelse betinger at Høgskolen og NCE Subsea lykkes med sitt arbeid med å skaffe ytterligere praksisbedrifter, forteller dekan Halvor Austenå. Han er forøvrig optimistisk med hensyn til at man skal klare denne delen av jobben.

En økning med nesten 40 prosent til 54 studieplasser, kan hjelpe godt på i et stramt arbeidsmarked. Enda bedre kan det bli, om det nye samarbeidet som Høgskolen har igangsatt lengre nord lykkes. Det er nemlig konkrete planer om å starte et tilsvarende studium i Florø.

- Flere jobbtilbud

At subseaingeniører er attraktive i arbeidsmarkedet bekreftes av årets student.

- Jeg har inntrykk av at elevene kan velge fritt blant flere jobbtilbud.

Fortsetter hos Siemens

Etter avsluttende eksamen er Aleksander Hagen tilbake hos Siemens.

- Her har jeg blitt nesten bortskjemt. Jeg har hatt frie tøyler og har kunne jobbet akkurat så mye som jeg har hatt behov for ut i fra studiesituasjonen.

Hos Siemens venter nye arbeidsoppgaver og en spennende subseafremtid, mener han.

Ett av spenningsmomentene er om Siemens lykkes i å utvikle en såkalt “Subsea Power Grid”, som Aleksander skrev hovedoppgave om.

- Billigere, enklere og mer stabil strøm til subseainstallasjonene fra land, håper han skal bli resultatet av forsknings- og utviklingsprosjektet om noen år.


Om Beste student

Prisen er etablert av NCE Subsea, Sparebak1 SR-Bank og Underwater Technology Foundation. Hagen  fikk tildelt prisen under en seremoni i Grieghallen onsdag 13. juni, i forbindelse med Underwater Technology Conference.

For å bli nominert må kandidaten ha karakterer blant de 10 beste i klassen. Deretter stemmer medelevene på den personen de mener har bidratt mest til fellesskapet og vært en pådriver for faglig utvikling.