Prisvinner vil gjøre oljevirksomheten tryggere

Det relativt unge selskapet METAS har allerede utviklet flere avanserte produkter som hyllevare. I disse dager venter prisvinneren på viktige testresultater fra utviklingsprosjekter som vil kunne få stor betydning for fremtidige subseaoperasjoner.

Published: 13 June 2012

Å oppdage lekkasjer er stikkord for de to viktigste utviklingsprosjektene til selskapet som er kåret til Subsea Upcoming Company of the Year 2011.

Ved siden av å utvikle utstyr som kan oppdage lekkasjer fra CO2-deponier på havbunnen, er det prosjektet Alldog som prisvinner METAS har størst forventninger til.

- Her skal vi utvikle utstyr og programvare som varsler lekkasjer fra subseainstallasjoner. Det er snakk om å detektere ekstremt små lekkasjer. Det gjelder å få oppdaget dem før de utvikler seg til større. Tenk hvis man hadde hatt slikt utstyr i Mexicogolfen for ett og et halvt år siden, spør teknologidirektør Terje Torkelsen retorisk.

I prosjektet er man nå i gang med fase to der teknologien skal verifiseres. Selv om både Torkelsen og administrerende direktør Olav Birkeland venter spent på de første resultatene, er de likevel sikre på at teknologien som bygger på avansert akustikk kommer til å virke. Teknologien har gründerne utviklet fra metoder innen biomasseovervåkning.

Tunge aktører

Forventninger har også investorene og partnerne i prosjektet. Mens CMR og HI bidrar på forskningssiden, jobber Kongsberggruppen med utstyrskomponentene. Statoil på sin side er med og finansierer prosjektet.

Ønsker rask kommersialisering

METAS-gründerne har forventninger til markedsmulighetene fremover.

- For å sikre oss markedsandeler ønsker vi å få kommersialisert produktet så raskt som mulig, forteller Birkeland.

De er overbeviste om at det før eller siden vil komme krav om overvåkning av undersjøiske operasjoner. Slike krav vil skape et betydelig marked for denne type teknologi.

- Det er utenkelig at man for eksempel får utbygging av subseainstallasjoner utenfor Lofoten uten krav om slik overvåkning, supplerer Torkelsen.

For tiden jobbes det derfor aktivt med å få inn investorer og eiere som kan være med å finansiere kommersialiseringen av produktet.

- Vi kan selvfølgelig gjøre dette helt selv med egne midler, men det vil da ta lengre tid å få produktet ut på markedet.

Birkeland forteller at det per idag er 6000 subseabrønner i virksomhet verden over. Om noen år forventer man at antallet er oppe i 18000. Han tror nye krav vil rette seg inn mot nyere installasjoner, siden disse også vil ha den nødvendige kapasitet og kvalitet på infrastrukturen subsea.

- Nå tar vi denne teknologien videre til miljøovervåkning, fortrinnsvis innen olje og gass, men vi ser på all marin industriell virksomhet som potensielt marked fremover, forteller Torkelsen.

Overrasket

Selv om selskapet har fått mye positiv tilbakemelding allerede fra bransje og myndigheter, føles det ekstra stas å få en anerkjennelse som dette fra subseamiljøet.

- Vi ble veldig positivt overrasket over tildelingen. Vi visste det var mange gode kandidater der ute, forteller Birkeland.

- Det er kjekt å få bekreftet at vi er på rett vei, slår Torkelsen fast.

Ingen miljøromantikk

Også miljøorganisasjonene ville nok delt ut anerkjennelse til METAS om de hadde kjent til hva selskapet holder på med. For lykkes man med utviklingsprosjektene, vil produktene kunne få stor betydning for sikkerheten til operasjoner offshore verden over.

- Men siden vi i stor grad holder på med forskning og utvikling, er det naturlig at vi holder en lav profil. Eventuell ære får komme siden, forteller Torkelsen som forsikrer at de ikke har et romantisk forhold til dette.

- Vi er et miljøovervåkningsselskap, og har en teknisk angrepsvinkel til det som vi driver med. Ved å ta forskningsresultater ut i felten, skal vi gjøre oljevirksomheten tryggere, avslutter Birkeland.


OmSubsea Upcoming Company of the Year

Prisen Subsea Upcoming Company of the Year er etablert av NCE Subsea og Sparebanken Vest i samarbeid med Underwater Technology Foundation, CONNECT Vest og Bergen Teknologioverføring. METAS fikk tildelt prisen under en seremoni i Grieghallen onsdag 13. juni, i forbindelse med Underwater Technology Conference.

Prisen deles ut årlig. Vilkårene for å bli innstilt til prisen er at selskapet har produkter eller tjenester relatert til undervannsteknologi. En jury vurderer selskapene i forhold til medvirkning i læringsprosesser, økonomi, teknologi, marked og konkurranse, HMS, modenhet og nåværende og fremtidig forretningspotensial.

Prisen består av et kunstverk, et diplom og 80 000,- kroner som kan brukes til utviklingsformål i bedriften. I tillegg kommer retten til å bruke ”Subsea Upcoming Company of the Year” i egenprofilering.

Øvrige innstilte og vurderte kandidater til prisen var:

  • Innovit AS
  • Keystone AS
  • ProAnalysis AS
  • Stormfjord AS