Bandak Group skal produsere connector-systemer for Aker Solutions’ Guara Lula NE connector prosjekt

Bandak Group har inngått avtale med Aker Solutions for produksjon av connector-systemer til ‘Guara Lula NE’ SURF prosjektet i Brasil. Kontrakten består av 52 connector-systemer med tilleggsutstyr som vil inngå i riser-systemene for denne feltutbyggingen. Totalverdi på kontrakten for Bandak Group er over 100 mnok og representerer den største enkeltkontrakten i Bandak Group’s historie til nå.

Published: 6 June 2012

- Vi er veldig glade og stolte over at Aker Solutions har valgt oss som samarbeidspartner i dette viktige prosjektet, uttaler konsernsjef Geir Olav Ryntveit. Dette viser at vi som samlet gruppe har kapasitet og kompetanse til å løse store og krevende prosjekter for de ledende aktørene i olje og gass industrien.

- Bandak Group har ambisjoner om en sterk vekst i årene fremover og ønsker å ta ansvar for større del- og system-leveranser mot utvalgte kunder. Denne kontrakten underbygger at vi er i ferd med å lykkes med vår strategi, sier Ryntveit videre. 

Arbeid med prosjektet vil involvere de fleste av Bandak Groups fabrikasjonssteder, med hovedvekt på Risør, Halden, Ålesund og Kuala Lumpur. Forberedende arbeid med prosjektet er allerede i gang og fabrikasjon vil starte opp i slutten av mai. Prosjektet vil avsluttes sommeren 2013.

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid. Selskapet sysselsetter rundt 23 500 ansatte i mer enn 30 land, derav flere enn 1400 personer i Brasil.

Bandak Group er et konsern som leverer avanserte produkter og tjenester med basis i mekaniske løsninger. Kundene er verdensledende innenfor markedssegmentene Offshore Oil&Gas, Marine og Defence&Aerospace. Konsernet har fabrikker/enheter i Lunde, Halden, Ålesund, Notodden, Raufoss, Risør og Kuala Lumpur (Malaysia) og kontorlokaler i Porsgrunn. De er rundt 400 ansatte og forventer en omsetning i 2012 på nærmere 650 MNOK. Konsernet er i sterk vekst både i Norge og internasjonalt.   

For mer informasjon kontakt

  • Konst. konsernsjef Bandak Group, Geir Olav Ryntveit, mobil 952 80 163.