Trenger flere praksisplasser

For å kunne øke antall studieplasser på subsalinjen fra 40 til 54 må flere selskaper ta imot studenter i praksis. Det finnes knapt noen bedre måte å finne fremtidige medarbeidere enn ordningen som tilbys subseastudentene ved Høgskolen i Bergen.

Published: 23 May 2012

Med 211 søkere til 40 studieplasser er ingeniørstudiet på Straume det mest populære ingeniørstudiet i landet. Det forteller dekan ved Høgskolen i Bergen, Halvor Austenå. Nå ønsker Høgskolen å la flere søkere komme gjennom nåløyet. NCE Subsea skal tilrettelegge for at dette kan skje.

- Vi har så mange gode søkere, og ønsker å utvide tilbudet til 54 studieplasser. Dette kan vi ikke gjøre uten at vi er sikre på at studentene får praksisplassene som de skal ha mot slutten av det første studieåret sitt, sier Austenå.

Etterspurt kompetanse

I dag er det i overkant av 20 bedrifter som tilbyr praksisplasser til studenter ved ingeniørutdanningen i undervannsteknologi. Hver student skal ha 17 dager praksis i en bedrift på våren. Bacheloroppgavene blir også gjennomført i tett samarbeid med bedriftene. - Per i dag finnes det ikke nok praksisplasser til mer enn dagens 40 studenter, sier Austenå til vnr.no.

- Næringen skriker etter kompetanse. Ved å tilby studenter praksisplass bidrar industrien til å beholde verdifull kompetanse i regionen, sier Tone Røkenes, senior fasilitator for rekruttering og kompetanse i NCE Subsea.

- En prioritert aktivitet for NCE Subsea er å sikre at Høgskolen i Bergen kan øke kapasiteten ved subsealinjen, og vi ser helst at det skjer allerede ved inntak denne høsten, sier Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea.

- Vi har gått i dialog med Underwater Technology Foundation (UTF) og Society of Underwater Technology Norway Branch (SUT) som stiller til rådighet henholdsvis 100.000 og 50.000 kroner hvert år i inntil tre år for å finansiere utvidelsen. Det vi trenger nå er at flere bedrifter åpner for å ta inn praksiskandidater, sier Olsen.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon eller kan du tilby praksisplasser for studentene i undervannsteknologi, ta kontakt med Instituttleder for maskin og marin ved Høgskolen i Bergen, Nils–Ottar Antonsen.

Bedrifter som tar inn studenter i praksis vil bli bedt om å inngå en 3-årig rammeavtale for å sikre kontinuitet (last ned rammeavtale i pdf).