Ingeniørtokt

Ingeniørtokt 2012 ble organisert og gjennomført av engasjerte studenter ved Høgskolen i Bergen. Ingeniørspirer fra undervannsteknologi, maskin og marin, produksjonsteknikk og energi gikk sammen for å gjøre dette arrangementet til årets begivenhet for studenter og bedrifter.

Published: 16 May 2012

Målsetningen med arrangementet var å koble bedrifter med snart ferdig utdannede ingeniører. Det er stor etterspørsel etter ingeniørkompetanse, og derfor tok en engasjert studentgruppe initiativ til toktet.

Ikke bare undervannsingeniører jobber subsea

NCE Subsea var samarbeidspartner for Ingeniørtoktet 2012, både økonomisk og faglig. Hensikten med presentasjonen ved NCE Subsea var å synliggjøre de spennende mulighetene som finnes innen subseanæringen. 

Budskapet fra NCE Subsea var klart; for det første trenger man ikke å være undervannsingeniør for å arbeide i subseaindustrien.  For det andre bør studentene være bevisst de spennende karrieremulighetene som små og mellomstore bedrifter i subseaindustrien representerer. Det finnes en skog av spennende leverandørbedrifter hvor nyutdannede ingeniører kan gjøre karriere. Disse bedriftene er ikke alltid allment kjent blant studentene.

Skal sikre tilgang på kompetanse

- En av de viktigste strategiske målsetningene for NCE Subsea er å sikre tilgang på kompetanse i subseaindustrien, sier Tone Røkenes, som har ansvar for rekruttering og kompetanse i NCE Subsea. Vi var derfor umiddelbart positive når studentene tok initiativ til arrangementet, og de har gjennomført dette på en imponerende måte.

Toktet startet på Radisson BLU Hotel Norge. Rundt 250 studenter og bedriftsrepresentanter kom for å høre og bidra med spennende presentasjoner. Derfra forflyttet hele gjengen seg mot Bryggen for å dra på tokt med Statsraad Lehmkuhl. Under toktet var det lagt opp til mingling og nettverksbygging i uformelle omgivelser.

Aker Solutions og FMC Technologies, som to av verdens fremste leverandører av anlegg for undervannsproduksjon, var sponsorer for arrangementet. Begge hadde interessante innlegg om egen virksomhet, og også her var budskapet tydelig; all type ingeniørkompetanse blir viktig i fremtiden.

Må øke kapasitet

- Høgskolen i Bergen opplever rekordhøye søkertall til ingeniørutdanningen i undervannsteknologi, samtidig som subseaindustriens største utfordring er tilgang på kvalifisert arbeidskraft, sier Trond Olsen, Daglig leder i NCE Subsea.

- En prioritert aktivitet for NCE Subsea er derfor å sikre at Høgskolen i Bergen kan øke kapasiteten ved subsealinjen, og vi ser helst at det skjer allerede ved inntak denne høsten. Den største begrensningen for å øke kapasiteten nå er tilgangen til praksisplasser for studentene.