Komposittmaterialer for offshore bruk

Komposittmaterialer brukes i dag for mange typer offshore utstyr og komponenter, både på plattformer og subsea. Men er alle fordeler og muligheter fullt ut undersøkt og utnyttet?

Published: 14 May 2012

Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen
Tid: 31.05.2012, kl 09:00 - 13:00

 Temamøtet tar sikte på å beskrive hvor og hvordan komposittmaterialer brukes med suksess i dag, og videre diskutere nye mulige anvendelser innen offshore og subsea. Vi vil gjennomgå hvilke standarder og regelkrav som er knyttet til anvendelse av komposittmaterialer offshore. NCE Subsea ønsker også med temamøtet å bidra til tettere samarbeid, på tvers av ulike fagmiljø.

Vekt er et stadig økende problem for offshore utbygginger. Modernisering og ombygginger som skal bidra til økt utvinning og lenger levetid, medfører gjerne mer utstyr og dermed økende vekt. Komposittmaterialer veier 50 prosent mindre enn tilsvarende stålkonstruksjon og er motstandsdyktig mot korrosjon.

Mange subsea utbygginger vil skje på store havdyp med transport over lange avstander. Det medfører et behov for lavest mulig vekt, kombinert med styrke og lang levetid. Komposittmaterialer har et stort potensial for nye og bedre løsninger, både topside og subsea.

Hvem bør delta

Målgruppen for temamøtet er engineeringsmiljø, produsenter av offshore og subsea utstyr, produsenter av kompositt konstruksjoner og materialer, samt systemleverandører og sluttbrukere (operatørselskapene). Videre inviterer vi representanter for kontroll- og klassifiseringsmiljø, samt forskning og utvikling.

Påmelding

Påmelding via påmeldingsskjema innen utgangen av tirsdag 29. mai. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, så langt plassen tillater. Første mann til mølla-prinsippet gjelder.

Kontaktinformasjon

For spørsmål, kontakt Audun Otteren, audun.otteren@ncesubsea.no, eller telefon 911 73 190.

Program

9.00

Velkommen. Bakgrunn og formål, Audun Otteren, NCE Subsea

9.15

Bruk av komposittmaterialer i dag, Mundal Subsea AS

9.30

Komposittmaterialenes egenskaper, fordeler og muligheter – problemstillinger og utfordringer, Peter Norlin, Diab-Group

9.50

Eksempler der komposittmaterialer kan erstatte andre materialer og løsninger i offshore top-side og subsea, Tommy Hertzberg, SP Technical Research Institute of Sweden

10.15

Pause

10.30

Hvilke funksjonskrav må tilfredsstilles ved bruk av komposittmaterialer offshore top-side og subsea?, Frode Berg, Aker Solutions

10.50

Hvordan få aksept for bruk av kompositter offshore, Dag McGeorge, Det Norske Veritas

11.15

Presentasjon av Mundal-prosjektet: økt bruk av kompositter offshore. Informasjon og invitasjon, Atle Landro, Mundal Subsea AS

11.30

Paneldiskusjon – veien og videre utfordringer, ledes av NCE Subsea

12.00

Lunsj og mingling

13.00

Temamøte slutt

 

Temamøtet gjennomføres i samarbeid med