Nyvalgt styreleder i ung organisasjon

– Etableringen av Uptime Centre of Competence er en unik mulighet for regionen til fortsatt å være i forkant av utviklingen innen drift og vedlikehold, sier Linn Cecilie Moholt, nyvalgt styreleder i Uptime Centre of Competence.

Published: 10 May 2012

Linn Cecilie Moholt (35) er administrerende direktør i Karsten Moholt, en bedrift med spesialkompetanse innen roterende elektromekanisk utstyr, med et stort internasjonalt marked. Selskapet er leverandør både til offshore og maritim næring, og er et godt eksempel på bedrifter i Bergensregionen med verdensledende kompetanse.

– Regionen har verdensledende bedrifter innen dette feltet, og mange av disse er ukjente og kan ha godt av å finne sammen. Det sitter mye komplementær kompetanse i regionen, og her kan det være mye å hente på samarbeid og kunnskap om bedriftene. Karsten Moholt har fulgt senteret fra starten, og vi har sett at det er store muligheter for å utvikle dette feltet videre i vår region, mener Linn Cecilie Moholt.

Holde tempoet

Linn Cecilie Moholt gleder seg til å ta fatt på oppgaven som styreleder, og ønsker å holde tempoet i den unge organisasjonen på topp.

– Vi skal bli konkrete på hvilke prosjekter Uptime Centre of Competence skal gripe fatt og kjapt får realisert prosjekter. Vi må bli tydelige på hvor vi har spissene, hvor vi kan stå sammen og definere behov, og ikke minst se på om utdanningen i regionen i enda større grad kan tilpasses behovene i næringslivet. Det er mange spennende oppgaver å ta fatt på, fastslår Moholt.

Uptime Centre of Competence

Uptime Centre of Competence er et kompetansesenter innen maritim og offshore drift og vedlikehold som ble etablert i februar 2012. Uptime legger til rette for og er en aktiv fasilitator og pådriver for initiativ og aktiviteter som prioriteres av medlemmene. Ambisjonen er å bidra til økt konkurransekraft blant medlemmene og styrke den industrielle klyngen innen dette feltet blant annet innen effektivisering av drift, forbedrede samarbeidsmodeller, utvikling av teknologi og fremme innovasjon, inspeksjonsteknologi, online risk management samt øke tilgang på kompetent personell og å styrke omdømmet og profilen til dette store feltet.

NCE Subsea har vært en aktiv pådriver og sentral aktør i å utvikle Uptime Centre of Competence siden 2009. NCE Subsea har valgt å gå inn som en av hovedsamarbeidspartnerne til Uptime for å bidra til styrket fokus på, og aktiviteter i relasjon til drift og vedlikehold.

-  Å ha et eget senter som fokuserer på teknologi- og produktutvikling, kompetanseutvikling og entreprenørskap er svært viktig for videreutvikling av en bransje som fremover vil være utsatt for stort arbeidspress og begrenset tilgang til personellressurser. Det ligger et effektiviseringspotensial i automatisert tilstandsbasert overvåking og prosessforbedring som vi må utnytte om bransjen skal kunne levere i henhold til etterspørsel i årene som kommer, sier Trond Olsen, Daglig leder i NCE Subsea.

Trond Olsen er valgt inn i styret i Uptime Centre of Competence. Linn Cecilie Moholt er nylig også valgt inn som varamedlem til sturet i NCE Subsea.

Styresammensetningen i Uptime Centre of Competence:

  • Linn Cecilie Moholt (Karsten Moholt), styreleder
  • Nils-Ottar Antonsen (HiB)
  • Svein Erik Edal (Deloitte)
  • Trond Olsen (NCE Subsea)
  • Geir-Arne Rolland (Odfjell Drilling)
  • Arnstein Øvsthus (CCGVEidesvik)
  • Ronny Øye (Aker Solutions)

Bergensregionen har en stor klynge av utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører tilknyttet energinæringen, med over 16 000 ansatte, en omsetning i 2010 på mer enn 40 mrd kroner og over 1 000 virksomheter.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

  • Styreleder Linn Cecilie Moholt mobil: 93 25 08 02
  • Daglig leder Geir Storaas mobil: 48 22 26 12