Teknologiutfordringer for subseaindustrien – ny rapport fra NCE Subsea

Subsea utbygging står overfor nye, store utfordringer. Større dyp, lengre avstander og vanskeligere produksjonsforhold krever nye løsninger og ny teknologi. Nå har vi laget en oppsummering og sammenstilling av konkrete teknologiutfordringer for subseaindustrien.

Published: 8 May 2012

Operatørselskapene betaler godt for de beste ideene. Hvem kan utvikle et selvforsynt subsea anlegg med en rørledning til land? Eller mer konkret; utvikle en flerfasemåler som også kan detektere utfelling av hydrat, voks og scale?

Myndigheter og operatørselskaper har utredet hvordan vi best kan opprettholde og videreutvikle petroleumsnæringen. Mange analyser er gjennomført, og det er utarbeidet både overordnede strategidokumenter og mer detaljerte gap-analyser.

Utredningene er gjerne spredt over mange publikasjoner og rapporter, og dekker alt fra letevirksomhet og boring til produksjon og miljøvern. For å trekke ut det mest sentrale for subseaindustrien, har vi laget en oppsummering og sammenstilling av konkrete teknologiutfordringer beskrevet i ulike publikasjoner.

Last ned rapporten

Rapporten ‘Subsea Technology Challenges - an overview of challenges for the subsea industry 2012 – 2020’ ble presentert på årets generalforsamling i NCE Subsea, og er nå tilgjengelig for nedlasting fra våre medlemssider.

Vi håper rapporten vil være til nytte for bedriftene i videre utvikling av produkter og tjenester. NCE Subsea vil også bruke rapporten som underlag for ulike initiativ i klyngen; som workshops, frokostmøter, invitasjon til samarbeidsprosjekter og forprosjekter for etablering av FoU-prosjekter.