Temamøte - Utstyrslogistikk mellom land og offshore

I et voksende globalt marked med mange lokasjoner, mer utstyr og flere utstyrsgenerasjoner blir utstyrskontroll og logistikk et viktig tema. Hvordan holder du oversikt over hvor utstyr er, har vært og skal i fremtiden?

Published: 24 April 2012

Sted:Møterom Poseidon, CCB-kantinen, Ågotnes
Tid: 03.05.2012, kl 09.00-12.00

Hva om utstyr du planlegger å bruke til din neste operasjon krever resertifisering i din prosjektperiode, eller flere prosjekter trenger samme utstyr? Hva om det har oppstått feil på utstyr, slik at det må sendes til reparasjon? Leverer du utstyr vil du sikre at det er operativt, slik at du kan få mest mulig nytte og betaling for utstyret.

Vi ønsker med dette temamøtet å sette fokus på utfordringer med logistikk mellom land og offshore, og hvordan man kan få logistikk til å fungere på en effektiv og hensiktsmessig måte for alle parter. Vi vil presentere noen sentrale utfordringer, samt vise eksempler på løsninger som kan bidra til å få kontroll på både eget og innleid utstyr, og på denne måten spare penger.

Hvem bør delta

Målgruppen er alle selskaper som har utstyr som sendes offshore. Enten du leier ut utstyr, sender ut utstyr, eller leier inn utstyr til gjennomføring av offshore arbeid, vil dette temamøtet være viktig for deg. Målgruppen er like mye små som store selskaper, leverandører og operatører.

Påmelding

Påmelding via påmeldingsskjema innen onsdag 2. mai.

Det er begrenset antall plasser til dette temamøtet, første mann til mølla-prinsippet gjelder.

Program

9.00

Velkommen og introduksjon, Jon O. Hellevang, NCE Subsea

9.10

Utfordringer og behov knyttet til subsea utstyrslogistikk, Steinar Eide, CCB/Statoil

9.40

Hvorfor er logistikk viktig – Noen erfaringer, Nils Fjærvik, Logiteam

10.10

Pause

10.30

Web-basert løsning for utstyrskontroll, Leif Måsvær, Keystone

11:00

RFID løsninger brukt til utstyrslogistikk, Geir Vevle, HRAFN/Enlight

11:30

Lunsj og diskusjon

12.00

Temamøte slutt

Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt Jon O. Hellevang, jon.hellevang@ncesubsea.no