Bred tilslutning til ny strategi

Det er en ambisiøs og langsiktig strategi for subseaklyngen som ble presentert i NCE Subsea CEO Forum torsdag 19. april. Planene har bred tilslutning blant klyngens aktører. Strategiplanen presenteres igjen i et frokostmøte torsdag 26. april; dette møtet er åpent for alle ansatte i NCE Subsea partner- og medlemsbedrifter.

Published: 23 April 2012

CEO Forum er en arena for beslutningstakere i NCE Subsea partner- og medlemsbedrifter. Torsdag 19. april gjennomførte vi det andre i rekken, i det vi nå kan kalle en årlig tradisjon.

Møteplass for beslutningstagere

- Vi tror det er viktig å kunne arrangere en slik møteplass eksklusivt for ledere i våre medlemsbedrifter, hvor vi kan legge frem og drøfte saker som er viktig for klyngen, sa Tove Ormevik som er Styreleder i NCE Subsea, i sin åpning av CEO Forum. Last ned Styreleders åpningskommentar i CEO Forum (pdf).

CEO-samlingen i fjor markerte starten på en viktig strategiprosess, og i løpet av året vi har bak oss er det lagt ned mye innsats og god involvering fra mange av klyngens aktører i arbeidet med å etablere robuste strategier for klyngen.

Hovedtema for årets CEO Forum var å beskrive prosessen frem mot strategiplanen, og bakgrunn for de valg som er tatt. Det var også en paneldiskusjon for å belyse og få frem hva aktørene i klyngen må bidra med for at vi skal lykkes i å nå våre felles mål.

En viktig strategiprosess

Arbeidet med strategiplanen har vært viktig av flere grunner. Som klynge er det avgjørende at vi tar valg, setter oss mål og utvikler handlingsplaner for hvordan vi skal utvikle oss for å være i stand til å opprettholde aktiviteter og ytterligere styrke samhandling mellom aktører.

Strategiarbeidet er også viktig med tanke på at NCE-programmet for vår del utløper sommeren 2016. Det er en overveldende tilbakemelding fra klyngens medlemmer at man skal opprettholde fasilitatorrollen utover dette.

I strategiplanen er det lagt til grunn at subseaklyngen og klyngens bedrifter fortsatt skal være i tet, og også lede an i en internasjonal bransjeutvikling, der klyngens samlede ekspertise er avgjørende for å sikre internasjonale markedsandeler.

For å realisere dette målbildet er det definert fire overordnede strategiske mål for klyngen:

  • Vinne kampen om kompetansen – gjennom å være en attraktiv bransje som sikrer at klyngens aktører får tilgang til og videreutvikler sin kompetanse.
  • Videreutvikle forretningspotensialet – gjennom å styrke klyngebedriftenes evne til å gjøre forretning seg imellom og i nye markeder.
  • Styrke innovasjon – ved å øke innovasjonsevnen i klyngen, både i samarbeid med FoU-miljøene og internt i bedriftene.
  • Styrke markedsorientering – ved å bidra til bedriftenes evne til å se og utnytte mulighetene i markedene, inkludert merkevarebygging.

Får klyngens strategier konsekvenser for din bedrift?

I frokostmøte torsdag 26. april presenterer vi igjen strategiplanen for NCE Subsea 2022. Dette møtet er åpent for alle ansatte i NCE Subsea partner- og medlemsbedrifter, og andre aktører invitert spesielt av NCE Subsea. Her ser vi på konsekvenser av klyngens strategier for medlemsbedriftene, og hva bedriftene i klyngen må bidra med for at vi skal lykkes i å nå våre felles mål.

I frokostmøtet får du også en gjennomgang av hele strategikurset som ble utviklet for oss i forbindelse med strategiprosessen NCE Subsea 2022. Strategikurset ble gjennomført over tre samlinger i juni, september og november 2011.

Frokostmøtet gjennomføres torsdag 26. april, klokken 08.00 – 11.00 på Forst Hotel Marin. Gå til mer informasjon og påmeldingsskjema for frokostmøtet 26. april.

På grunn av servering ber vi om påmelding via påmeldingsskjema så snart som mulig.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om strategiprosessen NCE Subsea 2022, kontakt Daglig leder Trond Olsen, trond.olsen@ncesubsea.no, eller telefon 481 08 864.

For spørsmål om frokostmøtet torsdag 26. april, kontakt Kontorsjef Heidi Skålevik, heidi.skalevik@ncesubsea.no, eller telefon 916 31 450.