Ny konsersjef i Bandak Group AS

Styret i Bandak Group AS har ansatt Per Gunnar Borhaug (44) som ny konsernsjef fra 1.8.2012.

Published: 20 April 2012

Bandak Group leverer mekaniske systemer, komponenter og ingeniørtjenester til olje&gass markedet, det maritime marked og forsvar&romfart. Konsernet er lokalisert i Lunde, Risør, Ålesund, Halden, Notodden, Raufoss og Porsgrunn, samt utenfor Kuala Lumpur i Malaysia. Bandak Group er inne i en periode med vekst både i  eksisterende virksomheter og gjennom oppkjøp av bedrifter. I løpet av 2012 forventes omsetningen å bli over NOK 650 mill. og antall ansatte vil passere 400.

Styret ser meget positivt på konsernets muligheter til fortsatt lønnsom vekst i de kommende årene, både i og utenfor Norge. Dette vil kreve sterk ledelse, utvikling av teknologi og kompetanse, utnyttelse av synergier i konsernet samt ny produksjonskapasitet både i Norge og i andre land.

Etter mange års innsats som leder av konsernet, har Bjarne Moursund informert styret om at han ikke ønsker å fortsette som konsernsjef ved utløpet av sin permisjon den 1.9.12.

På denne bakgrunn har styret ansatt Per Gunnar Borhaug (44) til ny konsernsjef fra 1.8.12. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, er gift og har tre barn. Per Gunnar kommer fra stilling som konsernsjef i Handicare, en stilling han har hatt de siste 11 årene. Handicare er et selskap som leverer teknisk utstyr til helsesektoren. Det har utviklet seg fra å ha 70% av virksomheten i Norge for seks år siden, til nå å ha 70% av virksomheten utenlands. Selskapet vokste i samme periode fra ca. 300 ansatte til 1400 ansatte med fabrikker og salgskontorer i 13 land. I Per Gunnars periode som konsernsjef har konsernet vokst fra ca. 400 mill. kroner i omsetning til 2,2 mrd. kroner.  Per Gunnar har deltatt i en rekke oppkjøp, eierendringer, integrasjonsprosesser og strukturendringer og han var med å utvikle et internasjonalt lederteam. Per Gunnar ble rekruttert etter en strukturert prosess med ekstern rådgiver.

Geir Olav Ryntveit fortsetter i stillingen som konstituert Konsernsjef frem til Per Gunnar Borhaug tiltrer. Han vil deretter fortsette i konsernledelsen.

Ved spørsmål om endringene kan styreleder Knut Holli kontaktes på telefon 918 83 600.