Kommer fra Brasil for å lære om norsk industri

Den oljerelaterte industrien i Bergen og Espírito Santo i Brasil gjør det naturlig å knytte kontakter på tvers av Atlanterhavet. I disse dager er 18 studenter og 3 professorer fra Brasil på besøk i Bergen.

Published: 18 April 2012

Båndene mellom Espírito Santo og Bergensregionen blir tettere for hvert år. Ved Høgskolen i Bergen (HiB) har studentekskursjoner til og fra Centro Universário Vila Velha (UVV) allerede blitt en godt etablert tradisjon. I år er fjerde gang delegasjoner fra UVV deltar på høgskolens Workshop in subsea technology.

I to uker nå i april drar en gruppe bestående av 18 brasilianske og 77 norske studenter på kryss og tvers i Bergensregionen for å besøke lokal industri og delta på ulike seminarer og forelesninger. De norske studentene studerer undervannsteknologi ved HiB, og de fleste av dem er i sitt første eller andre studieår.

Fra fjord til fjell

Demitrius Theodoro Duval da Silva er en av studentene fra Brasil. Han går nå på det 4. året i en femårig petroleumsutdanning ved UVV.

– Jeg har aldri vært utenfor hjemlandet mitt før, så dette er veldig spennende for meg. Jeg ser frem til å utvide nettverket mitt, gjøre nye bekjentskaper og lære om ny teknologi og nye markeder, sa da Silva da han ankom Bergen i forrige uke.

Av alle bedriftene han skal bli bedre kjent med, trekker da Silva frem Statoil, FMC Technologies og Framo Engineering som de han har størst forventninger til. Han har gjort sine forberedelser før avreise, og stiller godt forberedt.

Det er et omfattende program studentene skal gjennom i perioden 10.–24. april. Utfluktene går til blant annet Kollsnes og Ågotnes, i tillegg til en rekke bedrifter i Bergen. Dessuten blir det heldagsseminar i Grieghallen på SPE Bergen One Day Seminar, og helgetur til isbreen Folgefonna.

Førstehånds kjennskap til norsk industri

– Gjestene fra Brasil blir innlosjert hjemme hos de norske studentene, og på denne måten etableres tette relasjoner, forteller Laila Linde Lossius, som er studiekoordinator for ingeniørstudiet i undervannsteknologi, drift og vedlikehold.

– Det brasilianske markedet blir stadig viktigere for norske bedrifter, og ansatte med lokalkunnskap er svært verdifullt, påpeker hun.

– Det er spennende å tenke på hvordan kontaktene vi etablerer nå kan bære frukter for industrien i Hordaland i fremtiden. Både våre studenter og studentene fra Brasil vil jo snart være i arbeid i oljeindustrien. Tenk hvilke ringvirkninger det kan få at ansatte i for eksempel Petrobras, Prysmian og Baker Huges har førstehånds kjennskap til vår industri.

Ser nytteverdien

Lossius forteller om flere tilfeller der workshopen har ført til tilsettelser av enten norske eller brasilianske deltakere, både i Norge og i Brasil. De norske studentene drar nemlig på gjenvisitt til Brasil annethvert år. Flere studenter fra begge land har også reist over havet på lengre utvekslingsopphold.

– Jeg må få rette en stor takk til den lokale industrien for at den tar så godt i mot oss. Det er tydelig at mange ser nytteverdien av denne workshopen og kulturutvekslingen, avslutter Laila Linde Lossius.

Det er et stort apparat som settes i sving under den to uker lange workshopen, og flere sponsorer må til for å få programmet i havn. Blant sponsorene finner vi NCE Subsea, Coast Center Base, Aker Solutions, Schlumberger, Society of Petroleum Engineers, Bergen kommune m.fl.