Med presisjonstyring mot subseamarkedet

Subseamarkedet har blitt stadig viktigere for K. Lerøy Metallindustri som tilbyr avansert maskinering med høy presisjon. Møteforum og speed-date har gitt flere nye kunder fra undervannsmarkedet.

Published: 20 April 2012

K. Lerøy på Osterøy har deltatt på samtlige Møteforumer og speed-dater som har vært arrangert av NCE Subsea etter at bedriften ble medlem i 2009.

Finanskrisen ga ny strategi

- Finanskrisen gjorde det helt nødvendig for oss å gjøre noe. Vi hadde inntil da hatt en god omsetning, men opplevde en halvering under krisen, forteller daglig leder, Kjell Lerøy i K. Lerøy.

Lerøy og hans medarbeidere satte seg derfor ned og laget en strategi for å komme seg ut av uføret.

- Etter nøye overveielse valgte vi å øke satsingen på subseamarkedet hvor vi også hadde en del kunder fra før. Vi så at dette markedet hadde store muligheter for vekst fremover.

Nye muligheter

NCE Subsea viste seg å være en døråpner til nye kunder.

- Allerede det første året i 2009 var vi med på vår første speed-date og fikk treffe tre potensielle kunder. Det ble full klaff da vi møtte ClampOn. Det viste seg at også de var på utkikk etter en ny leverandør.

- ClampOns filosofi passet oss meget godt og det viste seg at vi passet godt for dem også. Vi liker å være proaktive mot kunden. Det betyr at vi kommuniserer fortløpende underveis i prosessen når vi ser at ting ikke stemmer eller at det mangler opplysninger. Da slipper kundene å gjøre en bestilling to ganger og det medfører at de også får økt tillit til oss.

Også ClampOn kan bekrefte at dette var et lykkelig treff.

- Vi har fått et spesielt godt forhold til K. Lerøy. Vi jobber i tett samarbeid med dem og det har gitt gode resultater. De er flinke til å komme med forslag til bedre og mer kostnadsbesparende løsninger. De er også etterrettelige og et eksempel til etterfølgelse for andre leverandører, forteller logistikksjef, Hege Edal i ClampOn.

Handler i klyngen

Siden har det kommet flere kunder til for Osterøy-bedriften. Selv om K. Lerøy hadde en del kunder i subseasegmentet før, regner daglig leder med at minst halvparten av subseakundene er kommet til etter at medlemskapet i NCE Subsea kom på plass. Lerøy røper også at de for tiden har tre nye kunder fra NCE Subsea-klyngen på gang og selv kjøper de tjenester fra seks av aktørene i klyngen.

Millimeterpresisjon er ofte for grovt for målejobbene som operatør, Øystein Nordås utfører med koordinatmålemaskinen av typen, Zeiss Contura.

Stor tro på subsea

- Tradisjonelt har vi alltid hatt et bredt kundegrunnlag, men det er i dag særlig to segmenter som skiller seg ut og som vi har stort fokus på. Det er subsea- og forsvarsteknologi. Disse liker vi godt å jobbe mot, fordi de har samme filosofi når det gjelder dokumentasjonskrav og kvalitet. Det løfter oss. Vi liker å bli stilt krav til, understreker Lerøy.

K. Lerøy har vært svært aktive på NCE Subseas arrangementer, ikke minst på Møteforum og i Maskineringsnettverket. De har også arrangert et åpent temamøte om dimensjonskontroll.

Kan bli enda bedre

Men Kjell Lerøy har likevel en drøm om at NCE Subsea kan lykkes i å gjøre møtene mellom underleverandører og oljeserviceindustrien enda bedre. Lerøy mener de store selskapene i større grad må følge opp den positiviteten som legges for dagen i speed-dater og på andre arrangementer.

- Prosessen med å komme i dialog med de store i etterkant kan lett bli en ørkenvandring når vi ikke treffer de rette personene.

Lerøy er forundret over at så mange av oppdragene fra oljeserviceindustrien går til utlandet med tanke på at hjemlig industri er konkurransedyktig på pris og ikke minst på kvalitet og dokumentasjon.

- Jeg håper NCE Subsea kan påvirke de store aktørene til å bruke små og mellomstore bedrifter her hjemme i større grad. Vi må få sjansen til å vise hva vi er god for, sier Lerøy som er overbevist om at NCE Subsea kan finne gode løsninger på denne utfordringen.

Rekruttering

Som alle andre leverandører er K .Lerøy opptatt av å sikre rekruttering. For tiden har de inne tre lærlinger og to TAF-elever. TAF står for Teknisk allmennfag og er en fireårig kombinasjonsutdanning der eleven får både teoriundervisning i skole og praksis med fagbrev i en industribedrift.

Lærlingene blir ofte rekruttert fra den lokale videregående skole, som også har eget kompetansesenter for CNC og robotstyringer. Elevene som har vært innom kompetansesenteret har et høyere kunnskapsnivå om roboter, CNC-maskiner og styringer enn elevene som tidligere kom fra en tradisjonell videregående skole.

- TAF elevene er også gode ressurser for oss.  De har høy motivasjon, er flinke og gjør allerede meget god nytte i bedriften.

Men utfordringen er å holde på de unge, til tross for at K. Lerøy har et oppdatert læremiljø og nye maskiner.

- Ja, det er vanskelig å stanse dem hvis de ønsker å bli ingeniører eller sivilingeniører, men på en annen side, kan vi få glede av dem senere når de ferdige, avslutter Lerøy som legger stor vekt på trivsel i bedriften.