Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling 2012 i Norwegian Centre of Expertise Subsea (NCE Subsea).

Published: 30 March 2012

Sted: Ricks Stuene, Veiten 3, Bergen
Tid: 19.04.2012, kl 17:00 - 19:00

Last ned innkalling til Generalforsamling 2012 i Norwegian Centre of Expertise Subsea (pdf). NB: Kommer fredag 30. mars.

Sakspapirer for Generalforsamlingen ettersendes til påmeldte deltakere. Les ellers Vedtekt om Generalforsamling

På grunn av servering ber vi om påmelding innen utgangen av tirsdag 17. april. Gå til påmeldingsskjema for Generalforsamling 2012 i NCE Subsea.

Program

17.00

Ankomst og registrering

Servering og nettverksbygging i en uformell setting - tapas og drikke fra baren

17.45

Generalforsamling 2012 i NCE Subsea

Generalforsamling starter med orientering om to aktiviteter i NCE Subsea:

Entreprenørskapsaktiviteter i NCE Subsea; Fra Subsea Gründer via Subsea First Step til Subsea Next Step. Jon Oddvar Helevang, senior fasilitator for produkt og leveransesamarbeid i NCE Subsea

Subsea teknologigap fra flere operatører. Finnes det muligheter for klyngeaktører? Audun Otteren, senior fasilitator for teknologiutvikling i NCE Subsea 

19.00

Arrangement slutt

CEO Forum

Forut for Generalforsamling gjennomføres NCE Subsea CEO Forum. Dette er en møteplass for ledere av partner- og medlemsbedriftene. Deltakelse kan bare skje etter personlig invitasjon fra NCE Subsea.

Gå til mer informasjon om NCE Subsea CEO Forum. Her finner du oversikt over inviterte deltakere og påmeldte til CEO Forum.

Kontaktinformasjon

For spørsmål ta kontakt med Heidi Skålevik, heidi.skalevik@ncesubsea.no