Møteplass for beslutningstagere i klyngen

NCE Subsea CEO Forum er en egen møteplass for ledere av bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet klyngen. I det andre CEO Forum som gjennomføres 19. april er tema implementering av strategier for klyngen.

Published: 30 March 2012

Sted: Ricks Stuene, Veiten 3, Bergen
Tid: 19.04.2012, kl 14:00 - 17:00

CEO Forum markerer kick-off for implementering av strategier for klyngen.

  • Hva er konsekvens av klyngens strategier for berdifter i klyngen?
  • Hva må bedriftene i klyngen bidra med for at vi skal lykkes i å nå våre felles mål?

Deltakelse på CEO Forum kan bare skje etter personlig invitasjon fra NCE Subsea. Invitasjon til CEO Forum kan ikke overdras til annen person uten at vi har godkjent dette. Henvendelser om CEO Forum rettes til Daglig leder Trond Olsen, trond.olsen@ncesubsea.no, telefon 481 08 864.

Last ned liste over inviterte deltagere til CEO Forum 19. april 2012.

På grunn av servering ber vi om påmelding innen utgangen av tirsdag 17. april. Gå til påmeldingsskjema for CEO Forum 19. april 2012

Program

14.00

Velkommen, Tove Ormevik, Styreleder NCE Subsea

14.15

Innovasjonspolitikk – fra Vestland til Vekstland. Tom Chr. Nilsen, Fylkesordfører Hordaland Fylkeskommune

14.35

Vi bygger og ansetter, hva forventer vi de neste fem år?
-
Atle Ingebrigtsen, SVP Subsea Operations Framo Engineering
- Trygve Arnesen, Director Subsea Services Eastern Region FMC Technologies
- Arne Riple, VP Aker Solutions Subsea Life Cycle Services

15.10

Pause

15.30

Strategi NCE Subsea 2022 – målbilde, strategiske mål og hovedgrep
- Ola Ronæss, Konsulent
- Trond Olsen, Daglig leder NCE Subsea

16.10

Paneldebatt: Hva kan og må bedriftene bidra med for å oppnå strategisk mål og målbildet?
-
Tove Ormevik, Styreleder NCE Subsea
- Arvid Nøttvedt, President and CEO Christian Michelsen Research
- Halvor Austenå, Dekan Høgskolen i Bergen
- Ove Magne Kallestad, VP Subsea Operations Statoil
- Trygve Arnesen, Director Subsea Services Eastern Region FMC Technologies
- Atle Ingebrigtsen, SVP Subsea Operations Framo Engineering
- Dag Aldal, CEO ClampOn
- Kjell Lerøy, Adm dir K. Lerøy Metallindustri
- Asle Lygre, Partner Idevekst Energi
- Rolf Middelthon-Moe, Innovasjon Norge
* Moderator Ola Ronæss

17.00

CEO Forum avsluttes

Servering og nettverksbygging i en uformell setting - tapas og drikke fra baren

17.45

Generalforsamling 2012 i NCE Subsea

19.00

Arrangement slutt

Generalforsamling

I forlengelse av CEO Forum gjennomføres Generalforsamling 2012 i NCE Subsea. Deltakere i CEO Forum kan melde seg på til begge arrangementer samlet.

Last ned innkalling til Generalforsamling 2012 i Norwegian Centre of Expertise Subsea (pdf). Her er også lenke til mer informasjon om NCE Subsea Generalforsamling 2012.


Om CEO Forum

Hensikten med møteplassen er å skape en arena hvor ledere i klyngen kan bli bedre kjent, samhandle og ikke minst fremsette og diskutere viktige utfordringer for klyngens og aktørenes utvikling. CEO Forum skal også være en arena hvor NCE Subsea vil fremsette sentrale problemstillinger for klyngens fremtid.

Det første CEO Forum ble gjennomført 27. april 2011, og markerte kick-off for strategiprosessen NCE Subsea 2022. For mer informasjon om dette, gå til program for CEO Forum 2011.