Siemens gjør nytt oppkjøp innen undervannsteknologi

Siemens kjøper en subsea-divisjon av Expro Holdings for 470 millioner kroner. Divisjonen har 450 ansatte, med blant annet et større kontor i Bømlo i Hordaland. Oppkjøpet integreres som en del av subsea-satsningen til Siemens som styres fra Norge.

Published: 28 March 2012

Oppkjøpet er det andre oppkjøpet som Siemens gjør innenfor undervannsteknologi på ett år, og bidrar til at selskapet styrker sin posisjon som en slagkraftig leverandør av subsea-løsninger for olje- og gassindustrien.

- Før dette oppkjøpet har vi investert om lag en milliard kroner i teknologi, kompetanse og utviklingsfasiliteter for å kunne levere produkter og løsninger som bidrar til en mer effektiv utvinning av olje og gass. Dette oppkjøpet styrker vår posisjon ytterligere, og gjør at vi tar et større grep om hele verdikjeden av subsea-teknologi fokusert mot distribusjon av strøm og signaler. Vi vil dermed fremstå som en mer helhetlig leverandør av slike systemer, sier Atle Strømme som er leder for subsea-satsningen til Siemens.

Divisjonen som Siemens nå overtar fra Expro Holdings, utvikler og produserer kabelkontakter, sensorer og måleinstrumenter under merkenavnene Tronic og Matre. Løsningene er sentrale i Siemens Subsea Power Grid som er et elektrisk strømforsyningssystem på havdyp ned mot 3000 meters dyp.

For nøyaktig ett år siden kjøpte Siemens de norske subsea-selskapene Bennex og Poseidon. Les mer om denne transaksjonen her: https://www.nwe.siemens.com/norway/internet/no/press/Pages/StyrkersinsatsningiNorge.aspx

450 ansatte

Subsea-divisjonen som Siemens nå kjøper fra Expro, hadde i 2011 en omsetning på 70 millioner euro, tilsvarende 560 millioner kroner. Siemens overtar tilsammen 450 ansatte i UK (Ulverston), USA (Houston), Brasil (Niteroi), Malaysia (Johor) og i Norge (Bømlo).

- Ved å kombinere vår kunnskap om elektrifisering og våre forsknings- og utviklingsaktiviteter med de oppkjøpte produktene fra Tronic og Matre, vil vi ta enda et langt steg mot å bli en av verdens ledende leverandør av elektrisk strømforsyning på havbunnen, sier Strømme.

Milliardmarked

Oljeproduksjon ved hjelp av subsea prosessering på havbunnen er ventet å revolusjonere olje- og gassbransjen. Det er også det segmentet som vokser raskest innen olje og gass industrien. Eksperter mener markedet vil ha en tosifret prosentvis årlig vekst og overstige to milliarder euro innen 2020. Dette fordi teknologien gjør det mulig å få langt mer olje og gass ut av både nye og eksisterende brønner, samtidig som teknologien gjør olje- og gassproduksjon mer energieffektiv.

- Til tross for nye oljefunn, reduseres olje- og gassreservene hver eneste dag. Derfor har oljeselskapene behov for løsninger som gjør at hvert felt kan utnyttes bedre. Samtidig handler dette også om å gjøre olje- og gassindustrien mer bærekraftig, gjennom innovative løsninger som gir en mer energieffektiv produksjon, sier Strømme.

For norsk sokkel er gjennomsnittlig utvinningsgrad 46 prosent for olje. Ifølge Olje- og energidepartementet vil en økning i utvinningsgraden på ett prosentpoeng kunne frigjøre verdier for 270 milliarder kroner.

Les mer på: www.siemens.no/presse

For mer informasjon, vennligst kontakt:

  • Atle Strømme, Head of Siemens Subsea Solutions, mob: +47 90174792
  • Christine Sørvaag Sperre, kommunikasjonsdirektør, mob: +47 97502639

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over 40 prosent av omsetningen på 73,5 milliarder euro kommer fra virksomhetens grønne portefølje. I over 160 år har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2000 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.