Midler til forskning og utvikling. Nye utlysninger kommer nå!

Norsk subseaindustri står foran et nytt tiår med betydelig vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Skal industrien beholde sin ledende posisjon innen subsea teknologi er videre forskning og utvikling avgjørende.

Published: 16 March 2012

Forskningsrådet har gjennomført en omfattende revisjon av strategien for utvikling av norsk petroleumsvirksomhet (OG21), og ekspertgrupper har utarbeidet delstrategier innen fire ulike innsatsområder. Informasjon om disse er tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider, og vil bli presentert på seminarer ulike steder i løpet av våren.

Les mer om OG21 – Olje og gass i det 21. århundre

Den nye strategien gir også anbefalinger til OED og hvordan den forskningsinnsatsen bør prioriteres gjennom forskningsprogrammene Demo2000 og PETROMAKS.

DEMO 2000

For DEMO 2000 er det utlyst midler til prosjektsøknader innen følgende temaer:

  • Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
  • Leting og økt utvinning
  • Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  • Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport.

Søknadsfrist onsdag 18. april 2012

Les mer om Demo 2000 - Utlysning av midler 2012

PETROMAKS

PETROMAKS er Forskningsrådets nåværende program innen petroleumsforskning. Programmet hadde oppstart i 2004 og utløpet i 2013. Planleggingen av et nytt stort program innen petroleumsforskning har derfor startet.

Mer informasjon om det nye programmet innen petroleumsforskning

Forprosjektstøtte fra NCE Subsea?

For NCE Subsea er det en målsetning å bidra til teknologiutvikling i medlemsbedriftene, og ett av våre virkemidler er støtte til forprosjekt med sikte på å utarbeide søknader til et FoU-program.

Gå til mer informasjon om prosjektstøtte fra NCE Subsea

Vi har også utarbeidet en veiviser til virkemiddelapparatet, med oversikt over offentlige virkemidler som er relevante for bedrifter innen subseaindustrien. Det vil si støtteordninger for bedrifter og offentlige FoU-programmer m.m. Veiviseren er tilgjengelig for NCE Subsea partnere og medlemmer på våre medlemssider.

Mer informasjon

For mer informasjon kontakt Audun Otteren, Senior Fasilitator Teknologiutvikling i NCE Subsea, audun.otteren@ncesubsea.no