Pro Analysis AS kjøpes opp av Holta & Håland Industrier AS og ansatte

Holta & Håland Industrier AS har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i Pro Analysis AS fra Statoil Venture AS og selskapets øvrige aksjonærer, pr 31. januar 2012.

Published: 16 March 2012

Teknologiselskapet Pro Analysis AS ble etablert i 1996 for å utvikle og markedsføre medisinsk måleutstyr. I 2001 startet selskapet utvikling av et instrument for kontinuerlig overvåking av oljemengde i vannutslipp i forbindelse med utskilling av vann i olje- og gassproduksjon. Første prototype ble testet av Norsk Hydro i 2003.

Statoil har i sin kjernevirksomhet bruk for denne type måleinstrumenter og investerte i 2004 i selskapet gjennom sitt datterselskap Statoil Venture AS. Pro Analysis AS har i disse årene utviklet teknologien Argus® til et driftsikkert og konkurransedyktig produkt, og dagens teknologi ble lansert i 2008.

Ledende teknologi

Argus® har oppnådd en markedsandel i Norge på over 80 %, og er i ferd med å bli anerkjent som en ledende teknologi internasjonalt, etter å ha blitt solgt og testet over hele verden, fra Brasil til Midtøsten og Asia.

Da store deler av utviklingsfasen er fullført har Holta & Håland Industrier AS fattet interesse for selskapet, og etter en tids forhandlinger har Statoil Venture AS og øvrige aksjonærer blitt enige med Holta & Håland Industrier AS og ansatte i Pro Analysis AS om kjøp av samtlige aksjer i selskapet.

”Statoil er godt fornøyd med å ha fostret frem Pro Analysis dit det er i dag, og vi håper og tror at selskapet nå har fått en god basis for å utvikle seg videre og være en god leverandør av et godt produkt som Statoil og andre oljeselskaper vil ha stort behov for og nytte av fremover,” sier avtroppende styreformann og Statoils representant Ståle Myhre.

Pro Analysis AS har i dag 12 ansatte. Foreløpige tall for 2011 viser en omsetning på NOK 22,1 mill, hvorav 70 % utenfor Norge.

Om Holta & Håland AS

Holta & Håland AS ble etablert i 1966 og startet allerede på 1970-tallet med leveranser offshore (instrumentering og metering). Dette forretningsområdet ble solgt i 2005. Holta & Håland Industrier AS er et eier- og utviklingsselskap med interesser innen flere bransjer, der oljeselskapene er de største kundene. Totalt har konsernet et budsjett for inneværende år på i overkant av NOK 500 mill.

Oppkjøpet av Pro Analysis AS vil styrke Holta & Håland Industrier AS sin satsing innenfor måling og deteksjon til olje- og gassindustrien i Norge, og verden forøvrig. Holta & Håland Industrier AS har i dag aktivitet innen offshore virksomhet gjennom selskapene:

  • Holta & Håland Safety AS, Stavanger: Deteksjon av brann og gass (salg og service). Samarbeidspartnere: Honeywell, Tyco
  • Process Control AS, Bergen: Analysesystemer til olje- og gassindustrien (salg og service). Samarbeidspartnere: Hobre Instruments, ABB.
  • Pro Analysis AS, Bergen: Måling av olje i vann (salg og service) – Argus®

De tre selskapene ovenfor har for inneværende år et inntektsbudsjett på nærmere NOK 90 mill.

”Holta & Håland Industrier AS ser et stort potensial i Argus® og tror at teknologien vil kunne bli internasjonalt ledende i løpet av noen år. Pro Analysis AS har kompetente og erfarne medarbeidere, og Holta & Håland Industrier AS har store forventninger til deres videreutvikling og kommersialisering av Argus®,” sier selskapets nye styreformann og adm.dir. i Holta & Håland Industrier AS, Åge Nilsen.

Kontaktpersoner:

  • Åge Nilsen, Adm.dir. Holta & Håland Industrier AS, Tel: +47 907 42 939, E-post: an@holta-haaland.no
  • Ståle Myhre, Statoil Technology Invest, Statoil ASA, Tel: +47 917 51 878, E-post: stalemy@statoil.com
  • Gunnar Alfheim, Daglig leder, Pro Analysis AS, Tel: +47 913 40 199, E-post: alfheim@proanalysis.no