Gir tettere maskineringssamarbeid større verdiskaping?

Hvordan kan tettere samarbeid mellom maskineringsselskaper øke verdiskapingen hos disse bedriftene i klyngen? Der er spørsmålet Olof Nilsson stiller i sin masteroppgave som skal gjennomføres i samarbeid med NCE Subsea i vår.

Published: 28 February 2012

Tidligere kartlegging gjennomført av NCE Subsea viser at mange store maskineringsoppdrag i klyngen blir utført utenfor distriktet. En hypotese er at mange maskineringsbedrifter i klyngen er relativt små og dermed ikke kan levere en totalløsning inn mot enkelte kunder.

Olof vil i sin oppgave se på ulike samarbeidsformer som vil kunne være aktuelle med tanke på å posisjonere seg for å levere mot de større og krevende kundene med et sammensatt behov for tjenester.

Basert på behov til sluttkunder

Som utgangspunkt for oppgaven vil Olof ta for seg behov til en eller flere av de store og sentrale kundene i klyngen. Dette blir brukt som utgangspunkt for dialog med mulige leverandører.

Noen sentrale spørsmål blir:

  • Hva er krav og forventinger fra kunde(r)
  • Hvilke typer samarbeidsformer er mulig/nødvendig for å komme i posisjon
  • Er maskineringsbedriftene villige til å samarbeide og under hvilke betingelser

Jon O. Hellevang vil være kontaktperson i NCE Subsea, mens Jarle Aarstad, Associate Professor in Strategy and Management ved Høyskolen i Bergen er hovedveileder.

Er du en maskineringsbedrift og interessert i oppgaven, så ta gjerne kontakt med: me.olof@gmail.com eller jon.hellevang@ncesubsea.no