Bidrar til ny kunnskap om undervannsteknologi

Subsea-næringen i Bergensregionen har vært en aktiv pådriver for sivilingeniørutdanning innen undervannsteknologi. I disse dager skrives de første masteroppgavene av lokale studenter i samarbeid med lokale bedrifter.

Published: 28 February 2012

– Næringslivet i regionen, med NCE Subsea i spissen, skal ha mye av æren for at Høgskolen i Bergen i dag kan tilby ingeniørutdanning innen undervannsteknologi på både bachelor- og masternivå, fremhever førsteamanuensis Ragnar Gjengedal.

En gylden mulighet

Mye har skjedd siden den spede begynnelsen for fem år siden, med lokal kronerulling og høytidelig åpning i lånte lokaler på Straume. Siden den gang har Høgskolen i Bergen også innledet et samarbeid med NTNU om utdanning på masternivå, eller sivilingeniørutdanning om du vil.

– Det er veldig flott at vi har fått med oss NTNU på dette. Og mange av studentene vil nok også se positivt på å få vitnemål fra en institusjon som NTNU, sier Gjengedal fornøyd.

Også samarbeidet med NTNU er nybrottsarbeid, fordi studentene får tilbud om å studere i Trondheim det første året og i Bergen det andre året. Slik får bedriftene i Bergensområdet direkte tilgang til masterstudenter som skal gå i gang med den avsluttende masteroppgaven.

– Vi tar mer enn gjerne i mot problemstillinger fra relevante virksomheter. Nå må næringen kjenne sin besøkelsestid, for dette er en gylden mulighet til å få nyte godt av kompetansen disse studentene besitter etter fem år med studier, oppfordrer Gjengedal.

To masterstudenter som nå er tilbake i Bergen etter ett år ved NTNU, er Henrik Sture og Arne Thilesen. Begge er i gang med den avsluttende masteroppgaven.

 

  Henrik Sture peker på at masterstudenter kan introdusere virksomheter for nye ideer og ny teknologi. Foto: Nina Samnøy.

Tester nedbrytbar olje

Arne Thilesen skriver masteroppgave for Frank Mohn Flatøy, og de neste 12 ukene skal han utføre omfattende testing av elektriske, neddykkbare pumper.

– Interessen for biologisk nedbrytbare oljer er sterkt økende, og bedriften ønsker derfor å finne ut om materialene som pumpene er laget av tåler denne formen for olje ved høye temperaturer og ved trykk. Spesielt er vi opptatt av å teste et isolasjonsmateriale av plastikk kalt «Pom-C», forteller masterstudenten.

Arne Thilesen har derfor brukt en måned på å bygge et testanlegg som skal simulere driftsforholdene, og kan gi et grunnlag for å avgjøre om oljen kvalifiserer for bruk i denne typen pumper.

– Det er en omfattende oppgave, og jeg får brukt veldig mye av det jeg har lært gjennom utdanningen min. Jeg tror at både jeg selv og bedriften jeg arbeider for vil ha stort utbytte av prosjektet. Det er et enormt behov for kunnskap om undervannsteknologi, og jeg er glad for å kunne bidra i så måte, sier Thilesen.

Tenker nytt om flenser

Også masterstudent Henrik Sture er opptatt av at studenter som skriver masteroppgaver for bedrifter i regionen kan bidra positivt til utviklingen av både næringslivet og teknologien.

– Gir man en student i oppdrag å fordype seg i en problemstilling som er relevant for bedriften, vil vedkommende være ett skritt nærmere å tre inn i en rolle i bedriften også etter at oppgaven er levert. Og hvis man våger å være litt dristig, kan studenten kanskje åpne opp nye perspektiver eller introdusere virksomheten for nye ideer eller ny teknologi, påpeker Henrik Sture.

Selv skriver Sture masteroppgave om flenser.

– Det er «opplest og vedtatt» at flenser skal være helsmidde, men det kunne likevel være interessant å finne ut om flenser maskinert fra smidd stang ville oppfylle de samme kravene. Det er dette jeg skal se nærmere på. Jeg skal i alle fall utføre strekktester, og vurderer også trykktesting og sammenstillingstesting, forteller han.

Problemstillingen ble lansert av Norske Ventiler, og ved Høgskolen i Bergen har det også blitt skrevet flere bacheloroppgaver om emnet. NCE Subsea har dessuten bidratt med midler inn i prosjektet.

Oppfordrer bedrifter til å melde seg

– Det er ingenting i veien for at en og samme bedrift kan få utført både bachelor- og masteroppgaver, snarere tvert i mot, understreker førsteamanuensis Ragnar Gjengedal.

– Selv om det i og for seg ikke er et krav om at masteroppgavene må være forankret i en bedrift, er det jo helt klart en fordel for alle parter at studentene får bryne seg på problemstillinger som er dagsaktuelle. Derfor oppfordrer vi altså bedriftene til å melde sin interesse, sier han.

Normalt brukes høsten til forprosjekt og våren til selve masteroppgaven. Gjengedal oppfordrer derfor bedrifter som ønsker å knytte til seg en masterstudent neste vår om å ta kontakt med ham allerede nå.

– Alle bedrifter i subsea-bransjen er av interesse for oss. Bedriften trenger ikke ha en egen FoU-avdeling, men den bør ha et utviklingsbehov. Masteroppgaven bør være forankret i bedriftens strategier, gjerne som et felt man ønsker å se nærmere på. Selve problemstillingen kan vi gjerne formulere i felleskap, utdyper Gjengedal.

Interesserte kan ta kontakt med Ragnar Gjengedal på Ragnar.Gjengedal@hib.no eller 55 58 76 55.