Uptime Centre of Competence AS stiftet i Bergen

– Dette er en merkedag for det store, brede og sentrale drifts-, vedlikeholds- og modifikasjonsmiljøet innen maritim og offshore næring i Bergensregionen. Nå skal det utvikles ytterligere, sa Knut Vindenes, nyvalgt styreleder for senteret.

Published: 28 February 2012

Uptime Centre of Competence AS ble formelt stiftet 21. februar 2012. En enkel seremoni med bred deltagelse fra næringsliv, FoU-institusjoner og offentlige støttespillere var til stede da papirene ble undertegnet. Bergensregionen har en sterk posisjon innen en rekke fagområder både innen subsea, annen offshore-relatert aktivitet og maritim virksomhet.

 – De store bedriftene som har vært med i prosessen med å få dette senteret på plass ser at det er store muligheter for å utvikle disse næringene i Bergensregionen og at det på sikt kan føre til smartere og kostnadsreduserende løsninger og utvikling av nye produkter, påpeker Vindenes.

Bergensregionens posisjon styrkes med etableringen av UPTIME Centre of Competence. Senteret skal legge til rette for samarbeid om forskning, teknologi- og næringsutvikling som kan stimulere og bidra til økt konkurransekraft og entreprenørskap blant næringsaktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold.

Dette er en helt ny satsing i Bergensregionen, med bred oppslutning fra næringsaktørene i regionen. Initiativtakerne til etableringen av senteret var Innovasjon Norge og NCE Subsea og Business Region Bergen.

Uptime Centre of Competence er eid av interesseorganisasjonen Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold, som ble stiftet i september 2011, samt Christian Michelsen Research AS.

 For ytterligere informasjon ta kontakt med:

  • Styreleder Knut Vindenes på mobil: 982 34 952
  • Påtroppende daglig leder Geir Storaas på mobil: 482 22 612