Stort potensial for engineeringsbedrifter

Det er et stort markedspotensial for aktører som ønsker å tilby subsea engineeringstjenester. I subseaklyngen er det behov for slike tjenester, som ikke dekkes av eksisterende bedrifter eller deres ekspansjonsplaner.

Published: 10 February 2012

Høsten 2011 kartla NCE Subsea behov og tilbydere av engineeringstjenester i klyngen. Viktige spørsmål var om det er behov for flere eller større uavhengige tilbydere lokalisert i regionen, og om dette kan bidra til økt innovasjon og verdiskaping i subseaklyngen.

Det er store markedsmuligheter for uavhengige tilbydere av engineeringstjenester i subseaklyngen. I kartleggingen kom det frem at samtlige bedrifter som tilbyr denne type tjenester planlegger å utvide sin kapasitet. Selv etter planlagt utvidelse finnes det et stort udekket behov for engineeringstjenester.

Oppdrag sendes ut av regionen

- Vi har hatt en oppfatning av at engineeringskapasiteten i klyngen ikke er så sterk som ønskelig, da en stor andel engineeringsoppdrag sendes ut av både regionen og ut av Norge, sier Trond Olsen, Daglig leder i NCE Subsea.

På bakgrunn av dette er det gjennomført en kartlegging av dagens engineeringsbehov- og tilbud i subseaklyngen. Vi har også fokusert på bedrifter utover våre partnere og medlemmer, for å få en oversikt over engineeringsbedrifter i regionen som kan bidra til å styrke kapasiteten i fagmiljøet.

- Med kartleggingen har vi fått et bedre bilde av situasjonen for klyngen, og vi iverksetter tilrettelagte aktiviteter som støtter opp om selskapenes behov, sier Jon Hellevang, Senior Fasilitator Produkt- og leveransesamarbeid i NCE Subsea.

Et av tiltakene som er tilgjengelig er Subsea Index, hvor bedriftene kan synliggjøre egen kompetanse og kapasitet.

Rapporten "Kartlegging av Engineeringskapasitet i subseaklyngen" er tilgjengelig for nedlasting fra våre medlemssider, under rapporter 2011.

For mer informasjon, kontakt: