Skal videreutvikle drifts- og vedlikeholdsmiljøet

Bergensregionen er en ledende driftsregion i Norge, og har et stort og solid ingeniørmiljø med fokus på utvikling av avanserte metoder for drift, vedlikehold og modifikasjon av skip og olje- og gassinstallasjoner. Tusenvis av ingeniører jobber daglig med å finne de smarteste løsningene.

Published: 30 January 2012

Nå er Uptime Centre of Competence under etablering i Bergensregionen for å skape en felles arena for å utvikle samhandlingsprosjekter innen drift og vedlikehold mellom næringsliv og FoU-institusjoner som igjen kan videreutvikle eksisterende teknologi og metoder.

– Bergensregionen er i dag verdensledende innen en rekke felt innen drift og vedlikehold, og har alle forutsetninger for å bli enda mer samlet, synlig og innovativ, sier prosjektlederen som jobber med å få på plass senteret, Magne Husebø.

Vil du være med?

Vil du være med å videreutvikle Bergensregionens posisjon og stilling innen dette sentrale feltet for regionen? I dag jobber det over 27 000 mennesker innen energinæringen i Bergensregionen og skaper årlig verdier for milliarder av kroner. Dette kan vokse enda mer, hvis regionen kan videreutvikle sin kompetanse innen dette feltet.

– Næringen har stort potensial for å utvikle enda bedre metoder og systemer for risikooptimalisering og kostnadsreduksjon. Dette og andre bransjeutviklende tiltak skal det nye senteret utvikle sammen med og på vegne av deltagerselskapene. Mange er alt partnere, nå ønsker vi å samle så mange interessenter som mulig for å bli en sterk og slagkraftig organisasjon. Ta kontakt hvis dette er interessant for din virksomhet, oppfordrer Husebø, og understreker at bedrifter som blir partnere i denne fasen også har en stor påvirkningsmulig for utviklingen av senteret.

Hovedmålet

Hovedmålet for Uptime Centre of Competence er å utvikle kunnskap, teknologi og løsninger som kan stimulere og bidra til økt konkurransekraft og entreprenørskap blant næringsaktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold.

Her er konkrete næringsutviklende prosjekter senteret ønsker å gripe fatt i:

  • Forprosjekt for næringsaktørene: Nedetid – årsaksforhold
  • Online risk management (FoU-program)
  • Lærende modeller (FoU-program)
  • Utvikling av inspeksjonsteknologi
  • Tilstandsanalyse av mekaniske komponenter
  • Metodeutvikling innen drift og vedlikehold
  • Utdanningsstrategi
  • Internasjonal Maritim/offshore D&V konferanse, gjerne basert på en av de relevante større innarbeidede konferansene i Bergen

Aktivitetene tilstandsanalyse av mekaniske komponenter og metodeutvikling  er allerede igangsatt som forprosjekt og det er avholdt workshops mellom indsutribedrifter.

Aktiviteten“lærende modeller”er startet opp som forprosjekt med støtte fra NCE Subsea. Forskningsrådet har nettopp annonsert tildeling av PETROMAKS-midler spesifikt for dette initiativet og prosjektgjennomføringen er under evaluering.

Har du lyst å være med å påvirke utviklingen av et slikt senter, så er tiden inne nå. Uptime Centre of Competence samler aktører i regionen i et aksjeselskap som er under etablering. For å få mest mulig påvirkning, må din bedrift gå inn som parter. Det er også mulig å bli medlem i senteret.

Ta kontakt med prosjektleder Magne Husebø på telefon 48 17 53 50 for ytterligere informasjon.